Kriser

Sveriges företagshistoria är full av exempel på företag som fötts, vuxit och blommat för att sedan försvinna när förutsättningarna för företaget förändrats. Andra har lyckats överleva genom att anpassa sig till en ny verklighet.

Relaterad läsning: Åtvidaberg – en brukstypisk historia, Tio misslyckanden, misstag och skandaler, boo.com och it-bubblan som sprack

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad heter det största fartyg som någonsin byggts i Sverige?
 2. Varför var det lätt att sälja nyproducerade fartyg 1946?
 3. Varför ”dog” den svenska varvsindustrin?
 4. Vad byggde man på varvsområdet efter nedläggningen av varvet?
 5. I vilken stad låg Facit AB?
 6. Vad ersatte Facits mekaniska räknemaskiner?
 7. När lades Företaget ned?
 8. I vilken ort låg den största producenten för monteringsfärdiga hus?
 9. Varför gick många husföretag under i början på 90-talet?
 10. Vilket år grundades Icon Medialab?
 11. Vem grundade Icon Medialab?
 12. Vad utlöste den så kallade IT-kraschen?

Diskussion

 • Det brukar sägas att stora företag har svårare än små företag med att anpassa sig till teknisk utveckling och modernisera sig. Håller ni med om detta, motivera era svar?
 • Vad anser ni är viktigt för att ett företag ska hålla sig i den tekniska framkanten och plocka upp nya trender?

Fördjupning Samhällskunskap

 • I slutet av 1990-talet talades det ofta om ”Den nya ekonomin”, särskilt i samband med IT-sektorn. Undersök vad som menas med detta begrepp, varför det blev så omtalat och hur det ser ut idag. Talas det fortfarande om den nya ekonomin eller dog den ut i och med IT-kraschen?

Fördjupning Entreprenörskap / Företagsekonomi

 • Liksom Facit har Nokia gått från en världsledande position till kris i och med introduktionen av ny teknik, i Nokias fall Iphone och andra smartphones. Undersök varför Nokia hamnade i svårigheter och vad de gjort för att försöka komma ur krisen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *