Invandrarna som byggde Sverige

Nybyggarna. Framgångsrika företagare med invandrarbakgrund finns inom de flesta branscher, och många av våra folkkäraste varumärken har skapats av entreprenörer som flyttat in till vårt land. Vad skulle Sverige vara utan till exempel Bonniers, Felix, Findus, Expressen, Handelsbanken, Cloetta och Marabou?

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilka fyra faktorer har bidragit till invandrarnas betydelse i Sverige genom tiderna?
 2. Beskriv betydelsen av handelsmännen som kom till Sverige på medeltiden.
 3. Hur kom 1500-talets invandring att skilja sig från förhållandena under medeltiden?
 4. Vad etablerades under 1600-talet och av vilka?
 5. Varifrån och vilka invandrande yrkesgrupper dominerade under gustavianska tiden?
 6. Vad har en del historiker felaktigt uppfattat om invandringen på 1800-talet?
 7. Vad återinfördes under första världskriget?
 8. Vilka invandrade till Sverige under mellankrigstiden?
 9. Vilka invandrarföretagare har vi idag? Vad beror det på?

Diskussion

 • Diskutera kring vad globaliseringen bygger på och ge exempel på vad det medför.
 • Jämför dåtidens återinförande passtvång med hur det ser ut i Sverige idag.

Fördjupning Företagsekonomi/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande

Svenska företag och produkter med invandrarbakgrund:

Fernando Di Luca från den italienska östkusten åkte till Sverige 1961 där han så småningom startade livsmedelsföretaget Zeta.

 • Abba Konservföretag grundat av norrmannen C.G. Ameln i
  Stockholm på 1850-talet.
 • Allers Tidningsförlag grundat av dansken Valdemar Aller i
  Helsingborg 1894.
 • Amelia Tidskrift grundad i Stockholm 1995 av italienskan
  Amelia Adamo.
 • Ballograf Europas första tillverkare av kulspetspennor, grundad av ungraren Eugen Spitzer i Göteborg 1948.
 • Beckers Färgindustri grundad som färghandel i Stockholm av
  tysken Wilhelm Becker 1865.
 • Blatteförmedlingen Företag som arbetar med mångfaldsrekrytering, grundat 2006 av Ivan Daza från Bolivia.
 • Bonniers Mediekoncern grundad som bokförlag av Albert
  Bonnier i Stockholm 1837.
 • Bukowskis Auktionsfirma grundad som konst- och antikvitetshandel av polacken Henryk Bukowski i Stockholm 1870.
 • Carnegie Finansföretag grundat som handelshus av skotten
  David Carnegie i Göteborg 1803.
 • Cloetta Chokladföretag grundat av schweizaren Nutin Cloetta
  i Malmö 1873.
 • Elite Hotels Hotellkedja grundad 1991 av indiern Bicky
  Chakraborty.
 • Felix Livsmedelsföretag skapat i Eslöv 1939 av Herbert Felix som
  var judisk flykting från Tjeckoslovakien.
 • Findus Livsmedelsföretag grundat av norrmannen Henning
  Throne-Holst i Bjuv 1941.
 • Gleerups Bokförlag grundat som Sveriges första moderna
  bokhandel i Lund 1826 av dansken C.W.K. Gleerup.
 • Göteborgs Kexfabrik Livsmedelsföretag i Kungälv, grundat
  1888 och uppbyggt av skotten Robert Cruickshank.
 • Handelsbanken Affärsbank grundad i Stockholm 1871 och
  uppbyggd av tysken Louis Fraenkel.
 • Holmen Skogsindustri grundad 1609 som fabrik för tillverkning
  av lättare vapen i Norrköping under ledning av tyska experter.
 • Höganäs Metallurgisk industri i Höganäs, grundad 1797 som
  stenkolsgruva och uppbyggd av engelsmannen Thomas Stawford.
 • Klockgrossisten Handelsföretag grundat 1991 av libanesen
  Ayad Al Saffar i Upplands Väsby.
 • Lotus Travel Reseföretag grundat 1997 av kinesiskan Elby
  Kwok.
 • Marabou Chokladföretag grundat i Sundbyberg 1916 och uppbyggt av norrmannen Henning Throne-Holst.
 • Mrs Cheng Livsmedelsföretag grundat som importfirma i
  Södertälje 1953 av kineserna Hanna och Johnny Cheng.
 • Pölsemannen Franchiseföretag grundat i Malmö 1986 av Ljubo
  Mrnjavac från Bosnien.
 • Ramlösa Mineralvatten från en källa utanför Helsingborg
  vid den hälsobrunn som grundades av tysken Johan Jacob
  Döbelius 1707.
 • Securitas Säkerhetsförtetag grundat i Helsingborg 1934 av
  dansken Erik Philip-Sörensen.
 • Slotts Senap Produkt framtagen av tysken Bruno Knebel på
  Upsala Ättiksfabrik 1919.
 • Sparbanker Den första svenska sparbanken, Göteborgs
  Sparbank, grundades 1820 av tysken Eduard Ludendorff.
 • Trelleborg Gummiindustri i Trelleborg, grundad 1905 av
  dansken Henry Dunker.
 • Zeta Livsmedelsföretag grundat av italienaren Fernando Di
  Luca i Stockholm 1971.

Dela med dig av dina tankar

Ett svar till “Invandrarna som byggde Sverige”

 1. Henrik Sundström skriver:

  Visst, även om invandrare har startat många företag i Sverige, så är Sverige mycket långt efter exempelvis USA vad gäller att ta tillvara den kompetens som immigranterna har med sig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *