När det blev svårt att driva butik

När Sveriges viktigaste handelspartner Tyskland startar andra världskriget blir det svårt att driva butik. Ransoneringar, ockupationshot och beredskapstjänst påverkar arbetet.

Relaterad läsning: Kvinnan bakom allt

Centralt innehåll

 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a2)
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor 

 1. På vilket sätt var det en balans akt att driva livsmedelskedja under kriget?
 2. Vad innebar överklaganden rörande männen med ”unika kompetenser”?
 3. Hur drabbas ICA av krigsåren?
 4. Hur slår ransoneringarna mot handlarna?
 5. Varför laddar Sveriges långa relation med Tyskland krigssituationen extra?
 6. Vad gjorde Hakonbolagets inköpsansvarige – Harald Mörck i början på 40-talet?
 7. Vilka två sidor inom svensk livsmedelsnäring fördes närmare varandra?
 8. Vad kom dessa två överens om?

Diskussion

 • Diskutera kring hur samhället gynnades av försvarslånet och vad ni anser om denna metod.

Fördjupning Historia/ Företagsekonomi

 • Vad innebar de tre försvarslånen som ICA deltog i? Undersök vilka år de gällde och vad man åstadkom under dessa år.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *