Näringslivets återkomst

De politiska partierna kämpar på sin arena. Men ibland förflyttas själva arenan, och politiken kretsar kring nya frågor. Journalisten Lars Anders Johansson reflekterar kring det skifte över fyrtio år som tog vid när näringslivsorganisationerna åter blev aktiva i samhällsdebatten.

Centralt innehåll

 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1b, 1a1)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)

Instuderingsfrågor

 1. När infördes löntagarfonder?
 2. Vem grundade Aftonbladet?
 3. Varför drog sig näringslivet ur den offentliga debatten efter 1930-talet?
 4. Hur såg den svenska efterkrigstiden ut ur ett ekonomiskt perspektiv?
 5. När tillträdde Olof Palme som socialdemokraternas partiledare?
 6. Vem var ordförande i Svenska arbetsgivarföreningen i slutet av 1970-talet?

Diskussion

 • Varför tror ni att det skiljer så mycket på Stefans Löfvéns och Olof Palmes åsikter när det gäller synen på näringslivet?

Fördjupning Samhällskunskap

 • Begreppet löntagarfonder dyker upp i texten, undersök vad det var för något samt redogör för debatten kring dem.
 • Sök upp information om Saltsjöbadsavtalet och redogör hur detta påverkade den svenska arbetsmarknaden.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *