Nohab – Sveriges största exportörer

Alldeles vid kanten av Trollhätte kanal låg i nästan 150 år en storindustri som byggde tusentals lok vilka exporterades över hela världen.

Relaterad läsning: Statens järnvägar och den privata järnvägssektorn, Wilhelmina Skogh – Pionjären som blåste nytt liv i svenska turistindustrin.

Film: När Sverige blev rikt

Centralt innehåll:

 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1b)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur träffades Johan Lidström, Antenor Nydqvist och Carl-Olof Holm?
 2. Vad utvecklade den innovative Johan Lidström i Brevens bruk i Närke?
 3. Vem i Nohabs grundtrio var mest drivande?
 4. På vilket sätt hade företaget grundats i ”rätt tid”?
 5. Vad tillverkade Nohab år 1912?
 6. När ombildades företaget till aktiebolag?
 7. Hur kom det sig att Nohab fick en order på 1 000 lok, och varför halverades ordern till 500 lok?
 8. När och varför startades Nohab Flygmotor?
 9. Varför blev det inte lyckat för Nohab att bli ett dotterbolag i Bofors?

Diskussion

 • Nohabs grundtrio förstod att man måste ta alla typer av beställningar för att överleva. Äran i att inte avvisa någon kund var sedan något som hängde med då företaget blev en storindustri. Diskutera hur ett företag bäst bemöter kundens efterfråga.

Fördjupning Historia / Samhällskunskap

Fördjupning Historia / Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Staten och särskilt riksdagen hade en avgörande roll för utvecklingen av ett nationellt järnvägssystem. Undersök hur SJ:s utveckling har sett ut.

Fördjupning Historia / Företagsekonomi/ Entreprenörskap och företagande

 • Den innovativa entreprenören och hotellpionjären Wilhelmina Skogh förstod att hon kunde utveckla de svenska hotellen när det ej fanns restaurangvagnar på SJ-tågen. Ta reda på varför hon blev en av våra största hotelldirektörer.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *