Patrik Graham

Skotten Peter Graham var en industriman som behövde säkra leveranserna av skogsråvara till sina fabriker i Skottland.

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år startade Patrik Graham den första ångsågen på Gotland?
  2. Vilka andra typer av företag grundade han och hans bröder på ön?
  3. Varför var de tvungna att starta andra företag?
  4. Vad tillverkade bröderna i Stockholm?

Diskussion

  • Sågverk, mekaniska verkstäder och hissfabriker. Bröderna Graham är bra representanter för industrialiseringens entreprenörer som ofta var sysselsatta inom en rad olika verksamheter. Fundera på hur det ser ut idag, är företagare ofta mer specialiserade eller är det fortfarande en stor diversifiering?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *