Protestsången som blev strandkläder

Tidigt 1970-tal. Tekoindustrin är på fallrepet. I Malmö har redan flera av de gamla textiljättarna dukat under. Men innanför de röda tegelväggarna på Malmö Mekaniska Trikåfabrik sjuder aktiviteten fortfarande. Här skapar designern Katja Geiger — Katja of Sweden — magi tillsammans med fabrikens skickliga arbetare i ytterligare några år. Som exempelvis 1973 då en sommarkollektion växer fram ur en progglåt.

Centralt innehåll:

 • Olika konst- och kulturbegrepp i historiskt perspektiv. Möten mellan etablerad kultur och olika former av nya kulturella rörelser till och med 1900-talets populärkultur.
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur.
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen ur ett kulturhistoriskt perspektiv, till exempel idéströmningar, mentaliteter och världsbilder, konstarternas utveckling samt de skiftande kulturella formerna för kommunikation genom tiderna. (Historia 2b – Kultur)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Katja Geiger?
 2. Vad innebar 3-T Jersey?
 3. Vilken rörelse uppstod under 60 – och början av 70-talet?
 4. Hur yttrade den sig i Sverige?
 5. Vilken påverkan hade musiken på konstnären Annika Blom?
 6. Hur såg Annikas och Katjas samarbete ut?
 7. Vad tvingades företaget att göra under det kärva ekonomiska klimatet?

Diskussionsfrågor

 • Diskutera kring hur olika proteströrelser har påverkat kulturen samt vilken inverkan på företag och produktutvecklingsprocess dem har haft. Ge några exempel.

Fördjupningsfrågor

 • Jämför Katja of Swedens produktutvecklingsprocess, dess olika faser och innehåll med andra liknade företag som du hittar.
 • Ta reda på genom att ge exempel samt förklara utförligt, samband mellan skeenden som t.ex. proteströrelser i det förflutna och förhållanden i nutiden. Kan du dra paralleller mellan Katja of Swedens historia med något idag? Dra några välgrundade slutsatser om vad det kan ha för betydelse för framtiden.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *