Svensk flygplanstillverkning

År 1937 bildade Bofors och Elektrolux Svenska Aeroplan Aktiebolaget (Saab) i Trollhättan.

Relaterad läsning: Det militärindustriella komplexet grundläggs

Centralt innehåll

  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år bestämdes det att Sverige skulle bygga sina egna flygplan?
  2. Vilka företag gick samman för att bilda SAAB?
  3. Vilket företag köpte Volvo Aero?
  4. Vad hette SAAB:s första serietillverkade bil?
  5. Vilket år gick biltillverkningen i konkurs?

Diskussion

  • Är det viktigt för Sverige att ha en egen tillverkning av flygplan, motivera era svar?

Fördjupning

  • JAS 39 Gripen är ett av världens mest avancerade stridsflygplan och en teknisk triumf för SAAB. Det var dock mycket protester både från politiskt och militärt håll mot flygplanet. Undersök hur diskussionen kring JAS såg ut, lyft fram argument från båda sidor av debatten och se vilken sida som ”fick rätt”.

Relaterat material: P3 dokumentär JAS 39 Gripen

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *