Svensk försvarsindustri

Forskningen om det militärindustriella komplexet började utvecklas efter andra världskriget när det stod alltmer klart att det redan under kriget hade utvecklats nära kontakter mellan privata företag, militären och statsmakterna, något som var särskilt tydligt i länder som USA, Storbritannien och Nazityskland.

Relaterad läsning: Grundades för tillverkning av flygplan

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Hur påverkade Första världskriget den svenska försvarsindustrin?
 2. Hur mycket pengar lade Sverige på försvarsbeställningar 1941?
 3. Vad inrättades 1943 för att styra upphandlingen av försvarsmateriel?
 4. Vilket år började Bofors tillverka kanoner?
 5. Vilken typ av vapen ledde fram till Bofors internationella genombrott som vapentillverkare?
 6. Vad tillverkade Landsverk?
 7. Varför var det viktigt att den svenska materielen var av hög teknologisk kvalité?
 8. Varför var Bofors beroende av den svenska staten?
 9. Varför var det viktigt för Sverige att vara självförsörjande under Kalla kriget?

Diskussion

 • Varför tror ni att det var viktigt för Sverige att tillverka sin krigsmateriel inom landet under Kalla kriget?
 • Är det rätt eller fel att exportera vapen till andra länder, motivera era svar?

Fördjupning Företagsekonomi

 • Efter Kalla krigets slut förändrades förutsättningarna för de svenska tillverkarna av krigsmateriel. Undersök hur mycket den svenska vapenexporten har ökat sedan 1990.

Fördjupning Historia

 • Undersök hur och varför Sverige byggde upp sin försvarsmakt till en av Europas starkaste efter Andra världskriget.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *