Svensk Handel – Linas Matkasse

Vi har intervjuat entreprenörerna bakom Linas Matkasse. Se lektionsförslaget och filmklippet här.

Relaterade intervjuer och läsning: Svensk Handel – Swedish Stockings, Granit, Norins Ost, Polarn o Pyret, Melanders Fisk, En revolutionerande affärsidé

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Frågor om hållbar utveckling: energi, klimat och ekosystempåverkan. Ekosystemtjänster, resursutnyttjande och ekosystemens bärkraft.
 • Olika aspekter på hållbar utveckling, till exempel vad gäller konsumtion, resursfördelning, mänskliga rättigheter och jämställdhet. (Naturkunskap 1a1, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebär konceptet Linas Matkasse?
 2. Hur föddes affärsidén?
 3. Vad blev genombrottet?
 4. Vad var målbilden och när börjades det att ta ut lön?
 5. Vilka är det som arbetar i teamet idag? Nämn några som ingår i den breda kompetensen.
 6. Hur många typer av matkassar finns det att välja på och vad är syftet med det?
 7.  I vilka andra länder, utöver Sverige, har man etablerat sig i?

Diskussion

 • Vad anser ni om hemleveranser av färdigplanerade matkassar?
 • Vilka faktorer spelar in för att bygga upp ett varumärke? Måste man vara entreprenöriell?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Naturkunskap/ Entreprenörskap/ och företagande 

Hållbarhetsinitiativ: 

 • Undersök Linas Matkasses fantastiska biståndsprojekt Plate for Plate och se hur företaget arbetar med hållbar utveckling.

Bildkälla: linasmatkasse.se

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

Först på marknaden:

 • Redan i oktober 2007 grundades Middagsfrid som var först i världen med konceptet hemleverans av färdigplanerade matkassar. Ta reda på vem som står bakom denna revolutionerande affärsidé.

Bildkälla: Middagsfrid.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *