Svensk Handel – Linas Matkasse

Vi har intervjuat entreprenörerna bakom Linas Matkasse. Se lektionsförslaget och filmklippet här.

Relaterade filmklipp: Svensk Handel – Swedish Stockings, Granit, Norins Ost, Polarn o Pyret, och Melanders Fisk.

Centralt innehåll

 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande företagsekonomiska begrepp och modeller samt kalkylering.
 • Grundläggande budgeteringsformer, bokföring och bokslut.
 • Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer. (Företagsekonomi 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknads- och omvärldsanalys. I samband med det behandlas metoder och analysverktyg för marknadsinformation.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor. (Samhällskunskap 1a1)

Frågor

 1. Vad innebär konceptet Linas Matkasse?
 2. Hur föddes affärsidén?
 3. Vad blev genombrottet?
 4. Vad var målbilden och när börjades det att ta ut lön?
 5. Vilka är det som arbetar i teamet idag? Nämn några som ingår i den breda kompetensen.
 6. Hur många typer av matkassar finns det idag att välja på och vad är syftet med det?
 7.  I vilka andra länder utöver Sverige har man etablerat sig i?

Diskussion

 • Förklara Value for money? One size fits all-lösning. Vad menas med att ett företag är skal-bar?
 • Vilka faktorer spelar in för att bygga upp ett varumärke? Måste man vara entreprenöriell?

Dela med dig av dina tankar