Systembolagets rekommendationer

Få svenska informationskampanjer har fått ett sådant genomslag som Spola kröken. Men egentligen skulle kampanjen heta något helt annat.

Relaterad läsning: History Marketing – Så arbetar Systembolaget med sin historia, Staten, supen, maten och folket – en föregångare till Systembolaget, Kära systempåse!, Ivan Bratt ritade den alkoholpolitiska kartan, Spola mjölken!

Centralt innehåll

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Svensk alkohollagstiftning. (Drycker och ansvarsfull alkoholservering)

Instuderingsfrågor

 1. Vad fick James Engman för uppdrag 1971?
 2. Vad reagerade James på?
 3. Hur fick han idéen till namnet på projektet?
 4. Vad var syftet med projektet?
 5. Varför blev det så omskrivet till en början?
 6. Var kunde man se projektets budskap?
 7. Vad visade marknadsundersökningarna?
 8. Hur länge pågick projektet?
 9. Vilken kritik stötte man på?

 Diskussion

 • Vad anser ni om det statliga alkoholmonopolet? Diskutera om ni tycker att det är bra eller dåligt för folkhälsan samt för samhället i stort.

Fördjupning Marknadsföring/ Idrott och hälsa

Spola kröken-filmerna:

 • Se på sju reklamfilmer med Janne ”Loffe” Carlsson beställda av Systembolaget för att uppmana människor till att inte dricka med måtta.

Ur filmarkivet.se

Systembolagets bärkasse:

 • Smidigaste sättet att marknadsföra sig på är att förse kunden med en kasse där företagsloggan syns. Botanisera i Systembolagets digitala arkiv och se hur deras plastpåse har utvecklats genom åren.

Tre av Systembolagets bärpåsar från år 1983. Bild ur Systembolagets arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Samhällskunskap/ Drycker & ansvarsfull alkoholservering

Ivan Bratt startade föregångare till Systembolaget:

Läkare Ivan Bratt.

History Marketing – Så arbetar Systembolaget med sin historia:

 • På Systembolaget behöver vi kunna vår historia för att förstå vår framtid, säger Anna Larsson, gruppchef för butikskommunikation på Systembolaget. Se hela presentationen från History Marketing Summit 2017 och undersök hur Systembolaget  arbetar med sin historia.

Spola mjölken!

 • Företaget Oatly har haft en pågående dryckesstrid med Arla i flera år. Denna gång har de inspirerats av Systembolagets tidigare ”Spola kröken”-kampanj för att marknadsföra sin havremjölk. Se reklamfilmen nedan:

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *