Familjeföretag i 100 år

Georg och Ethel Sörmans herrekiperingsbutik i Stockholm fyller 100 år i år, och det tredje generationsskiftet i butiken håller så sakteliga på att ske. Tack vare förmågan att förnya sig har den överlevt genom decennierna. Men att tredje generationen Sörman skulle gå in i företaget var ingen självklarhet.

Instuderingsfrågor

 1. När och vem startade företaget?
 2. Vad påverkade köpkraften på trettiotalet?
 3. Varför var den nya affärslokalen på Sankt Eriksgatan ett bra läge?
 4. Vad gjorde man för att utveckla affärerna och varför?
 5. Hur fick Birgittas far försäljningen i affären att öka?
 6. Varför anser Birgitta att hon förvaltar sitt arv väl?
 7. Vad menas med förnya utan att föröda?
 8. Hur förklarar Anders Sörman att man ska värna om den lojala kunden?
 9. Hur har den fjärde generationen satt sina avtryck?

Diskussion

 • Hur överlever företag i 100 år och finns det någon skillnad på att driva ett familjeföretag? Diskutera varför ni tror att det gick så bra för Georg Sörman.
 • Titulaturen var viktig förr i tiden – varför tror ni att denna tradition har försvunnit och vad anser ni om det?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Engelska/ Företagsekonomi/ Marknadsföring/ 

En hållbar strategi:

 • Anders Sörman-Nilsson är även managementkonsult, i boken han har skrivit i ämnet, Digilogue, är familjeföretaget en röd tråd. Anders menar att man ska vara rädd om de lojala kunderna och det som är typiskt för varumärket, samtidigt som man måste attrahera nya och bejaka internets möjligheter. Ta del av Anders Sörman-Nilssons Corona Strategi-webinarium nedan där han beskriver en strategisk metod för innovation och riskreducering – för både denna virala störning samt morgondagens utveckling och trender.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi/Marknadsföring

100-årsjubileum: Hur lyckas företag hålla sig kvar så länge?

 • Ta reda på vilka andra svenska företag som funnits lika länge som Georg Sörman. Vilka finner du? Hur har deras resa sett ut genom åren? Vilka framgångar samt motgångarna har företagen stött på och hur har de lyckats hålla sig kvar så länge? Beskriv även utförligt och nyanserat marknadsföringens funktion i företaget/en med hjälp av några exempel.

Centralt innehåll

 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Försäljningsteknik och argumentation. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet. (Företagsekonomi 2)
 • Talat språk, även med viss social och dialektal färgning, och texter som är instruerande, berättande, sammanfattande, förklarande, diskuterande, rapporterande och argumenterande, även via film och andra medier. (Engelska 5)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *