Världens längsta biltunnel

Vid tiotiden på kvällen den 3 augusti 1962 avfyrades den sista salvan på den italienska sidan av bygget av Mont Blanc-tunneln. De italienska arbetarna hade då nått fram till mitten av dåtidens längsta vägtunnel. Deras franska kollegor skulle nå fram ett par dagar senare.

Relaterad läsning: Rekord i bergsprängning

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. När blev de italienska arbetarna färdiga med sin del av tunneln?
 2. Vad kännetecknade ”The Swedish method”?
 3. Vem var chef för Atlas Copcos projektbyrå vid denna tid?
 4. Varför kunde fransmännen jobba med tyngre utrustning?
 5. Vilka problem stötte italienarna på när de borrade sig in i berget?
 6. Hur mycket minskade resvägen mellan Paris och Rom?

Diskussion

 • På vilka sätt gynnas företag och privatpersoner av kortare och enklare resvägar?

Fördjupning Teknik

 • I texten nämns ”The Swedish method” som ett sätt att bygga tunnlar. Undersök hur ett tunnelbygge med denna metod går till och om den fortfarande används.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *