Viktiga reformer för ökad jämställdhet

Här är några exempel på samhällsreformer som ökat kvinnors möjligheter att forma sitt eget liv och att påverka samhällsutvecklingen. Om inget annat sägs, avser årtalen när reformen beslutades.

Centralt innehåll:

  • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1b)
  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

  1. Vilket år får män och kvinnor lika arvsrätt?
  2. När får kvinnor rätt att undervisa i folkskolan?
  3. Vilka ämnen får kvinnor inte avlägga examen i även efter 1873?
  4. Vilket år är kvinnor för första gången valbara i kommunalval?
  5. Vilket år infördes obligatorisk särbeskattning?

Diskussion

  • Varför tror ni att reformerna mot ökad jämställdhet kommer under 1800-talet och inte tidigare?

Fördjupning Samhällskunskap

  • Att kvinnor generellt sätt tjänar mindre än män för samma arbete kommer säkert inte som en nyhet. Undersök hur stor skillnaden var i Sverige 2016. Fortsätt sedan med fundera på vad detta beror på och hur problemet kan lösas.

Fördjupning Historia

  • Välj ett annat europeiskt land och undersök hur det ser ut med jämställdhetsreformerna där. Inträffar de ungefär samtidigt, senare eller kanske inte alls?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *