Att våga misslyckas

Om man betraktar historien i backspegeln, är det lätt att uppfatta de successiva förändringar som näringslivet har genomgått som naturliga eller självklara steg. Allt det nya har ju så elegant uppstått ur det gamla. Men detta är en feltolkning av historien.

Framgångsrik företagsamhet bygger sällan på några naturliga eller självklara steg. Framgångsrikt företagande bygger i stället på att ta djärva steg, bedriva många experiment, att försöka göra det som ingen annan har tänkt på eller vågat göra. Just därför att den ekonomiska utvecklingen är experimentell, kan man aldrig bortse från enskilda människors insatser. För att experiment ska kunna bedrivas och bli framgångsrika fordras alltid människor med kreativitet och initiativkraft.

Misslyckande bakom framgång

Bakom varje framgångsrik företagshistoria ligger många misslyckade experiment och ofta långa perioder av dålig lönsamhet. Ett exempel är Tetra Pak, i dag är ett världsledande förpackningsföretag. Grundarfamiljen Rausing tillhör de rikaste i Europa. Men det låg flera decennier av lyckade och misslyckade experiment och dålig lönsamhet innan man lyckades.

Bakom varje företag som lyckas, finns också många företag som inte lyckas. Därför är det viktigt med en mångfald av företag och en mångfald vad gäller branscher, storlek, inriktning, struktur och ägande. Det är farligt om ett land eller en region blir starkt beroende av ett företag, en ägargrupp eller ett fåtal företag inom samma bransch.

Endast den som sover gör inga fel. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som förmår att göra om och rätta till. Vår målsättning kräver av oss att vi ständigt tränar oss i att fatta beslut och ta ansvar, att vi ständigt motarbetar vår felrädsla. Felrädsla är byråkratins vagga och all utvecklings fiende. Inget beslut får göra anspråk på att vara det enda rätta. Det är handlingskraften bakom beslutet som avgör dess riktighet.

Det måste få vara tillåtet att göra fel. Det är alltid medelmåttan som är negativ, som ägnar tid åt att bevisa att man inte hade fel. Den starke är alltid positiv och arbetar framåt. Det är alltid de positiva människorna som vinner. De är alltid till glädje för sin omgivning och sig själva.

Men att vinna betyder inte att någon annan måste förlora. De finaste segrarna är de som saknar förlorare. Om någon stjäl en modell av oss undviker vi en process – därför att en process alltid är negativ. Vi löser i stället uppgiften genom att göra en ny modell som är ännu bättre.

Utnyttja Din förmån – Din rättighet och Din skyldighet att fatta beslut och ta ansvar.

Ikeas grundare Ingvar Kamprad i En möbelhandlares testamente, 1976.

Författare: Företagsamheten

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *