Endast den som sover gör inga fel

Om man betraktar historien i backspegeln, är det lätt att uppfatta de successiva förändringar som näringslivet har genomgått som naturliga eller självklara steg. Allt det nya har ju så elegant uppstått ur det gamla. Men detta är en feltolkning av historien.

Relaterad läsning: Ingvar Kamprad, Ruben Rausing

Centralt innehåll

  • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
  • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
  • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

  1. Hur ska en företagare förhålla sig till experiment?
  2. Hur såg bröderna Rausings utveckling av Tetra Pak ut?
  3. Vem gör inga fel enligt Ingvar Kamprad?

Diskussion

  • Varför tror ni att så många är rädda för att misslyckas?
  • Texten innehåller ett långt citat av Ingvar Kamprad, håller ni med honom, motivera era svar?

Fördjupning

  • Gör en sökning på misslyckade företags- eller produktsatsningar, välj ut ett par stycken och se om du kan hitta en gemensam nämnare för misslyckandet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *