Företagsamma Stockholm: Kungsträdgårdsgatan 8, SEB

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, är en av Sveriges största banker, kontrollerad av familjen Wallenberg. Banken startades 1856 av André Oscar Wallenberg och var en av de första affärsbankerna i Sverige.

 

Enskilda Banken grundades av André Oscar Wallenberg 1856. Det var Stockholms första privata bank och en av de första affärsbankerna i Sverige.  Från 1939 hette den Skandinaviska Banken. Genom fusionen med Skånes Enskilda Bank 1910 blev Skandinaviska Kreditaktiebolaget en rikstäckande storbank. Skånes Enskilda Bank hade sina rötter i Skånska Privatbanken som startade sin verksamhet 1831. Det var landets första privatbank och är den äldsta delen i SEB:s historiska organisationsträd.

Inläst av Centrum för Näringslivshistorias arkivpedagog Anahi Davila Eriksson. Skriven, inspelad och klippt av Rita Feldman, våren 2023 på Centrum för Näringslivshistoria. Arrangör: Centrum för Näringslivshistoria.

Det här är en del av en serie – lyssna på fler poddar här >>

André Oscar Wallenberg grundar Stockholms Enskilda Bank år 1856 som Stockholms första privata bank och en av de första kommersiella bankerna i Sverige. Bildkälla: sebgroup.se

Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholms Enskilda Bank

Här på Kungsträdgårdsgatan 8 ligger den Skandinaviska Enskilda Banken, förkortat SEB, som är en av Sveriges största banker.

Det hela började när banken startades 1856 av André Oscar Wallenberg. Det var Stockholms första privata bank, och en av de första affärsbankerna i Sverige. Vid denna tidpunkt hette SEB Stockholms Enskilda Bank.

Med tiden kom denna bank – och familjen Wallenberg – att ha ett stort inflytande för Sveriges ekonomiska utveckling och näringsliv under mitten på 1800-talet. André Oscar Wallenberg införde nya affärsidéer som inte tidigare funnits hos banker. Det berodde också på att Stockholms Enskilda Bank investerade stora summor pengar i industrier, fabriker och järnvägsbolag.

Genom att investera i just detta kom det att gynna bland annat järnvägsbolagen och dess byggande av järnvägar runtom i landet, vilket skapade mycket större möjligheter för transporter och resor. Bankens investeringar var ett stort stöd för uppbyggnaden av svensk infrastruktur och industri.

År 1878 inträffade vad man kan beskriva som den första ”moderna” finanskrisen i Sverige. Svårigheter kom att uppstå, inte minst för Stockholms Enskilda Bank som sattes i gungning. Kungen, Oscar II, blev till och med tvungen att ingripa. Man skulle nästan tro att denna kris skulle innebära slutet för familjen Wallenberg – men det var bara början. Wallenbergdynastin har, trots allt, än i dag inflytande på svenskt näringsliv.

När André Oscar Wallenberg gick bort 1886 efterträddes han av sonen K A Wallenberg. Han utökade bankens förbindelser med utlandet, vilket gynnade affärerna. Senare, vid 1910, slogs Skånes Enskilda Bank – landets största och äldsta bank – tillsammans med Skandinaviska Kreditaktiebolaget som hans pappa var med och grundade. Dock valde Stockholms Enskilda bank att stå på egna ben – och på så sätt behöll familjen Wallenberg sitt inflytande i banken.

Bankens expansion fortsatte under 1900-talet under Marcus Wallenbergs ledning. Trots första världskrigets påverkan stod Stockholms Enskilda Bank starkt. Men kriser, som Kreugerkraschen, drabbade banken hårt, så hårt att de var tvungna att ta lån från staten.

Banken kom att gå igenom några påfrestande kriser, men lyckades behålla sin ställning, och vara en innovatör. Till exempel var SEB först med internetbank, från 1996 gjorde bankens kunder sina ärenden via webben.

Här på Kungsträdgårdsgatan har banken ägt fastigheter redan från 1907, men det var först 1915 som SEBs huvudkontor blev klart och verksamheten kunde flytta in.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *