En av Sveriges största banker

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, är en av Sveriges största banker, kontrollerad av familjen Wallenberg. Banken startades 1856 av André Oscar Wallenberg och var en av de första affärsbankerna i Sverige.

Relaterad läsning: Den förlorade sonens återkomst, Wallenbergsfären och bank- och industrinätverkenAndré Oscar WallenbergNär ASEA skulle räddasAtlas CopcoInvestor AB:s hemsida

Instuderingsfrågor

 1. Vad står förkortningen SEB för?
 2. När och vem startade SEB?
 3. Vad var det för typ av verksamhet?
 4. Vilken typ av inflytande fick den?
 5. Vad införde grundaren?
 6. Hur såg investeringarna ut och vad ledde dessa till?
 7. Vad inträffade år 1878?
 8. När tog efterträdaren vid och vad åstadkom han?
 9. Vilken kris drabbade verksamheten hårt?
 10. Vad var de först med?

Diskussion

Vikten av pengar:

 • Äger ni ett sparkonto? Diskutera vikten av att ha ett sparkonto på banken och vad ni sparar/skulle vilja spara till och varför.

Fördjupning Företagsekonomi/ Marknadsföring/ Historia/ Samhällskunskap 

Familjedynastin Wallenberg:

 • Undersök hur familjen Wallenberg både är bankirer och företagsindustrialister.
 • Jacob Wallenberg, ordförande för Investor AB, berättade på History Marketing Summit 2018 hur dagens generation i familjen Wallenberg resonerar kring historiens värde och kring historieberättande – och hur det kanske skiljer sig från tidigare generationers. Undersök hur Investor arbetar med sin historia.

Centralt innehåll

 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *