Fredrika Bremer

Fredrika Bremer var en av den svenska kvinnorörelsens främsta pionjärer och framstående författare. I boken Hertha skildrade hon den ogifta kvinnans ställning. Kvinnor hade då varken medborgerliga rättigheter eller möjligheter till utbildning. Boken väckte stor debatt om kvinnans rättigheter. Den anses ha bidragit till att riksdagen 1858 röstade igenom en ny lag: att ogifta kvinnor fick ansöka om att myndighetsförklaras. Tre år senare öppnades Högre lärarinneseminariet, en utbildning som Bremer föreslog i Hertha.

Fredrika Bremer var redan före Hertha en mycket framgångsrik författare, och räknas i den svenska litteraturhistorien som en av romanens mödrar. Som författare introducerade hon den realistiska romanen i Sverige. Hennes böcker översattes till flera språk, och hon blev mycket populär i USA där hon jämställdes med Charles Dickens.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *