Uppfinnaren Gustaf de Laval

Gustaf de Laval(1845-1913) var en genial uppfinnare. Han tog ut 92 svenska patent och grundade 37 företag.

År 1878 hade han utvecklat en mjölkseparator som var snabbare och effektivare än tidigare konstruktioner, vilket gav upphov till AB Separator. År 1883 fick han patent på den första praktiskt användbara ångturbinen, först som en drivkälla till separatorer, sedan för att driva elgeneratorer. Detta lade grunden till AB de Lavals Ångturbin 1893.

Både Separator och de Lavals Ångturbin grundades på Kungsholmen i Stockholm. Separator flyttade på 1960-talet till Tumba och bytte namn till Alfa Laval. Ångturbinbolaget flyttade till Nacka 1896 och gick samman med Stal (nu Siemens) i Finspång 1959, dit verksamheten koncentrerades 1964.

Saknade ekonomiskt sinne

Gustaf de Laval var en katastrof som företagare. Han saknade helt sinne för att hålla kostnaderna under kontroll och startade ständigt nya, ofta misslyckade, projekt. Den som skulle få Separator på fötter var John Bernström, vd 1887-1916. Under hans tid kom företaget att utvecklas till ett av Sveriges största företag med omfattande export.

Gustaf de Laval kom att ägna sig åt alla möjliga – och omöjliga – projekt, till exempel flygmaskiner, rymdraketer, automatiska telefoner, fartyg som skulle korsa Atlanten på tio timmar samt att utvinna guld ur havsvatten. Ett exempel på de Lavals tekniskt intressanta men ekonomiskt bekymmersamma satsningar var de elintensiva industrier han anlade i Trollhättan. Hans engagemang inom elektrotekniken gjorde också att han kom att få ett betydande inflytande över Asea i Västerås, vilket höll på att stjälpa även detta företag.

de Laval avled djupt skuldsatt 1913. Änkan fick lämna in en konkursansökan. På Gustaf de Lavals minnessten står: ”De höga hastigheternas man.”

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *