De höga hastigheternas man

Gustaf de Laval (1845–1913) var en genial uppfinnare. Han tog ut 92 svenska patent och grundade 37 företag.

Relaterad läsning: Maskinerna blev epokgörande och skulderna övermäktiga

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Hur många patent tog de Laval ut?
 2. Vad tillverkade AB Separator?
 3. Vilket av de Lavals företag flyttade till Tumba under 1960-talet?
 4. Hur var Gustaf de Laval som företagare?
 5. Ge några exempel på de Lavals företagsidéer.
 6. Vad står det på hans gravsten?

Diskussion

 • Vad anser ni kännetecknar en framgångsrik uppfinnare?

Fördjupning Teknik

 • Undersök varför de Lavals separator blev så framgångsrik.

Reklamaffisch från AB Separator, senare ALFA-Laval. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi

 • Vad krävs för att omsätta en bra idé till ett fungerande företag (något som de Laval hade stora problem med)?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *