Louis de Geer

Hertig Karl (från 1604 kung Karl IX) försökte på olika sätt utveckla industrin i hertigdömet, framförallt gruvorna och metallindustrin. Därför engagerade han den från Antwerpen 1595 invandrade teknikern Willem de Besche (1573-1629).

Under 1500-talets sista decennier styrde hertig Karl (från 1604 kung Karl IX) över ett hertigdöme som sträckte sig från Södermanland till Värmland. Han försökte på olika sätt utveckla industrin i hertigdömet, framförallt gruvorna och metallindustrin. Därför engagerade han den från Antwerpen 1595 invandrade teknikern Willem de Besche (1573-1629).

Det första uppdraget för de Besche var att 1598 anlägga ett så kallat dragverk i Nyköping. Genom denna anläggning kunde man tillverka tråd, plåt och band av det järn som tillverkades vid hertigens anläggningar i Södermanland. De Besche blev senare byggmästare, bland annat för slotten i Nyköping och Gripsholm, och ansvarig för hela den sörmländska metallindustrin. Han anlade exempelvis ett mässingsbruk i Nyköping.

Stor exportör

De Besche kom även att ägna sig åt export av vapen, koppar och mässing till Nederländerna. Han kom där i kontakt med Louis De Geer (1587-1652) som sedan 1615 verkade som affärsman i Amsterdam. De Geer kom att göra stora exportaffärer för de Besche och den svenska statens räkning. Detta blev inledningen på ett fruktbart samarbete där de Besche ansvarade för den tekniska utvecklingen och ledningen av flera svenska industrier medan De Geer svarade för finansieringen och försäljningen av produkterna.

År 1627 kom De Geer till Sverige och blev svensk medborgare. Tillsammans grundade eller övertog de Besche och De Geer ett stort antal järnbruk och fabriker, bland annat Nyköping och Åker i Södermanland samt Gimo, Lövsta och Österby i Uppland. Efter de Besches död 1629 övertogs det mesta av De Geer själv.

Lövsta interiör.        Lövsta Hoppe
Lövsta interiör                                                  Lövsta Hoppe s-v

        

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *