Människorna bakom

Ofta beskrivs ekonomisk utveckling som ett resultat av anonyma ekonomiska krafter. Nya företag och branscher bara uppstår och växer fram som svampar ur jorden utan att några mänskliga varelser är inblandade. Detta är naturligtvis fel.

All mänsklig utveckling – den må vara ekonomisk, politisk, kulturell eller social – bygger på den skapande människans insatser. Det är genom människans initiativförmåga och kreativitet som samhällen utvecklas. Men den skapande människan är inte bara ett medel för utveckling. Hon är också ett mål. Många skulle säga att det främsta målet i allt samhällsarbete är att ge människor möjligheter att utvecklas, att skapa och att ta initiativ.

Entreprenörerna behövs

Sveriges utveckling, en väg från fattigdom till välstånd, bygger på insatser av tusentals män och kvinnor. De kan ha varit företagsgrundare, företagsledare, arbetare, tjänstemän, forskare eller politiker. En särskild betydelse har entreprenörerna haft – alltså de som startat och utvecklat nydanande verksamheter. Entreprenörerna har förvisso inte varit ensamma om att skapa det ekonomiska undret – men utan entreprenörer skulle Sverige inte ha kunnat gå från fattigdom till välstånd.

Småföretag skapar välstånd

Vid sidan av de mest kända entreprenörerna finns hundratusentals människor som har startat butiker, verkstäder, restauranger, åkerier och andra mindre företag. De allra flesta företag är mycket små. På så sätt har de bidragit till ett ökat välstånd och en bättre fungerande service i stora och små samhällen runt om i Sverige.

Behovet av entreprenörer har inte minskat i dag. Tvärtom. Den personliga kompetensen och kreativiteten betyder än mer idag eftersom andra faktorer som geografiskt avstånd, nationsgränser, råvaror, kapital, fysisk infrastruktur och manuellt arbete har fått minskad betydelse relativt sett.

”Det är företagaren som i första hand skapar den köpkraft som politikerna råder över och kämpar om. När de hämmas eller fråntas sin egendom, blir generaler och politiker, gerillachefer och socialistiska intellektuella alltid förbluffade över hur snabbt de omfattande produktionsmedlen – de rikedomar och naturresurser man har kämpat om kontrollen över – upplöses i en massa skräp, förstörda betongkonstruktioner, hoptrasslad kabel och ogräs. De så kallade produktionsmedlen kan inte skapa välstånd och framsteg utan produktionens skapande individer, företagarna.”

George Gilder, amerikansk författare, 1985.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *