Öresundsförbindelsen

År 2000 öppnade Öresundsförbindelsen. Den består av 7,8 km bro och 4 km tunnel.

Med Öresundsförbindelsen har de danska och svenska delarna av Öresundsregionen kommit närmare varandra, vilket har stimulerat utvecklingen på bägge sidor av sundet.

1872 lades det första i en lång rad av förslag om en fast förbindelse över Öresund. Det mest radikala var Ruben Rausings idé på 1950-talet att sundet skulle torrläggas. 1991 kom de svenska och danska regeringarna överens om att anlägga en kombinerad bro- och tunnelförbindelse för väg- och järnvägstrafik över Öresund. Frågan kom dock att bli politiskt infekterad och ledde till att det ansvariga statsrådet i den borgerliga regeringen, Olof Johansson (c), avgick 1994.

1996 inleddes bygget av ett konsortium med Skanska som största part. Snedkabelbron i två plan är Sveriges längsta bro och dess pyloner var vid invigningen landets högsta byggnadsverk (203 m).


Öresundsbron

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *