Ruben Rausing

Ruben Rausing (1895-1983) såg under sin studietid i USA 1920 några av de allra första självbetjäningsbutikerna och insåg vilka möjligheter som låg i dessa. Men han förstod också att de krävde helt andra metoder för att förpacka varorna. Genom sina moderna förpackningar kunde affärerna sälja fler varor, lokalbehovet i butikerna minskade, hygienen och arbetsmiljön förbättrades.

Väl hemkommen till Sverige fick han anställning i Esselte – ett företag inom tryckeribranschen – där han flera gånger försökte få företaget att starta utveckling av nya konsumentförpackningar. Eftersom ledningen inte visade något intresse lämnade han företaget 1929 för att tillsammans med Erik Åkerlund grunda Åkerlund & Rausing i Malmö. Åkerlund hade varit medgrundare till förlaget Åhlén & Åkerlund 1906. Första produkten i Åkerlund & Rausing blev tvåkilospåsar för mjöl.

År 1930 beskrev Ruben Rausing sin affärsidé så här:

”Den idé, som ligger till grund för vårt företag, är mycket enkel: att rationalisera distributionen av varor genom ändamålsenliga konsumtionsförpackningar och riktiga transportförpackningar. Vari ligger rationaliseringen? Tidigare var distributionen – i synnerhet detaljhandeln – ett rent hantverk. Man vägde, mätte eller räknade varor, såsom man alltid gjort. De med välståndet stigande varumängderna och det ständigt ökade varusortimentet göra det svårt för distributionen att arbeta på det gamla sättet.”

Trots den allmänna ekonomiska krisen på 1930-talet gick affärerna bra och Rausing kunde lösa ut Erik Åkerlund 1933. År 1939 flyttade företaget från Malmö till Lund eftersom Rausing ansåg att myndigheterna i Malmö försvårade företagets expansionssträvanden. Efter att ha nått stora framgångar med förpackningar för torra varor som mjöl och socker, började företaget 1943 utveckla pappersförpackningar för mjölk.

Laboratorieassistenten på Åkerlund & Rausing, Erik Wallenberg, gjorde den grundläggande uppfinningen av tetraedern som förpackningsform. Harry Järund fullföljde utvecklingsarbetet och 1946 kunde den färdiga lösningen presenteras. År 1951 bildades ett särskilt bolag i Lund, Tetra Pak, för att sälja förpackningsutrustning. År 1952 levererades den första förpackningsutrustningen till Lundaortens Mejeriförening. År 1963 lanserades den smidigare tegelstensformade Tetra Brik som kom att bli världens mest sålda förpackning för drycker.

Tetra pyramidförpackningar, för mjölk, vispgrädde, kaffegrädde och filmjölk. 1957-1959.  Liten instruktion om hur en pyramidtetraförpackning öppnas. Ca 1958.
Bild 1. Tetra pyramidförpackningar, för mjölk, vispgrädde, kaffegrädde och filmjölk. 1957-1959.
Bild 2. Liten instruktion om hur en pyramidtetraförpackning öppnas. Ca 1958.

Det utvecklingsarbete som bedrevs under 1950- och 60-talen var mycket kostsamt. Familjen Rausing sålde därför sin andel av Åkerlund & Rausing 1965 för att helt koncentrera resurserna på Tetra Pak. På 1970- och 80-talen kom de stora ekonomiska framgångarna och familjen blev en av Europas rikaste.

I skildringarna av Ruben Rausing framskymtar också en del mindre positiva drag. Länge nedtonades exempelvis Erik Wallenbergs insatser så att Rausing själv skulle framstå som den egentlige uppfinnaren av den fyrsidiga förpackningen. Ruben Rausing såg också till att med tämligen bryska metoder, tycks det, tvinga ut andra delägare, bland annat Holger Crafoord och tidigt föra fram sina egna söner, Hans och Gad, i framskjutna positioner för att göra Tetra Pak till ett familjeimperium. 1995 köpte Gad Rausings familj Hans Rausings ägande i företaget.

Tetra Pak ingår sedan 1993 i Tetra Laval-koncernen som även omfattar företaget DeLaval med rötter i Alfa Laval. I Tetra Laval ingick fram till 2002 även Alfa Laval.

Mjölkförpackningar; pyramidtetra, brik- och purepak. 1961-1970.  Fabriksbild, produktion av Tetra Pak-förpackningar.
Bild 3. Mjölkförpackningar; pyramidtetra, brik- och purepak. 1961-1970.
Bild 4. Fabriksbild, produktion av Tetra Pak-förpackningar.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *