Amalia Eriksson – polkagrisens upphovskvinna

Den rödvita sötsaken satte inte bara Gränna på kartan, den lyfte också sin upphovskvinna från nöd till överflöd.

Relaterad läsning: Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, De vågade, vann och visade vägen, Wilhelmina Skogh – Hotelldrottning på Grand Hôtel.

Relaterat filmklipp: Amalia Eriksson

Centralt innehåll:

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad innebar Amalia Erikssons nya status som änka?
 2. Vad blev Amalias räddning?
 3. Vilket tillstånd var sällsynt för kvinnor att få beviljat?
 4. Vem och varför godkändes hennes ansökan?
 5. Hur gick det med försäljningen och vad innebar det för Amalia?
 6. Vad finner man i Södra Parken i Gränna i dag?

Diskussion

 • Varför tror ni att Amalia Eriksson blev så framgångsrik? Diskutera hur pass viktigt det är att få stöd från omgivningen när man startar eget.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Entreprenörskap/ och företagande

Vad innebar Amelia Erikssons nya status som änka?

 • Som änka ansöker Amelia till Magistraten i Grenna om att få bli egenföretagare, något som för en ensamstående kvinna är mycket ovanligt för den här tiden. Den 10 januari 1859 får hon dock sitt tillstånd av Magistraten med utlåtandet:​

Gifvet i Grenna den 10 januari 1859

Då Sökanden enligt föreledt Prestbetyg, uppnått myndiga år samt begått Herrans Heliga Nattvard och har god fröjd, finner Magistraten, jemlikt 12 § 1 mom. i Kongl. Hantverksförordningen den 22 December 1846, något hinder icke möta för Sökanden, att här i Staden såsom försörjningsmedel med egna händer idka ”Bagerihantering, gent af gröfre och finare brödsorter och tillverkning af s.k. Polkagrisar.

 

 • Ta reda på hur det kunde se ut för kvinnor under skråväsendets dagar. Vilka tydliga skillnader finner du när du jämför då och nu?

Skärmdump: ameliashus.se

Besök Grenna Polkagriskokeri AB:s hemsida:

 • Amalias dotter Ida hjälpte sin mor med tillverkningen och förstod att ta tillvara på Polkagrisens möjligheter och utvecklade sin mors kunskaper. Tack vare detta kunde Polkagrisen leva vidare även efter Amalias bortgång, år 1923 vid 99 års ålder. Besök Grenna Polkagriskokeri AB:s hemsida och undersök hur företaget arbetar med hållbarhet i dag.

Skärmdump: ameliashus.se

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *