Den knepiga konkurrensen

Svensk handel har haft ett komplicerat förhållande till konkurrens. Samverkan, konkurrensens motsats, har ofta präglat verksamheten. 

För vidare fördjupning läs även: De vågade, vann och visade vägen, Nöd och lust gjorde kvinnor till företagare, Wilhelmina Skogh – hotelldrottning på Grand Hôtel, Märket på rutan – garanterar valutan och Reklam i folkets tjänst

Centralt innehåll:

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel jämställdhet. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b)
 • Tematiska fördjupningar kring historiska frågeställningar av betydelse för individer, grupper och samhällen, till exempel lokalhistoria, global migration och kulturmöten, olika historiska världsbilder, synen på jämställdhet och människors värde samt resursutnyttjande och människors förhållande till naturen. (Historia 2a)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Arbetsmarknadens sätt att fungera, anställningsvillkor.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Varför har svensk handel haft ett komplicerat förhållande till konkurrens?
 2. Hur kommer det sig att handeln var hårt reglerad fram till mitten av 1800-talet?
 3. Vad innebar skråväsendet?
 4. Vad inträffade år 1846 och 1864?
 5. Varför bildades handlarägda grossistföretag vid början av 1900-talet?
 6. Hur skulle man stå emot kooperationen och varför?
 7. Vad innebar bruttoprissystemet?
 8. Hur och varför ville den etablerade handeln bromsa konkurrensen?
 9. Vad inträffade i Sverige mellan åren 1953 och 1993?
 10. När och hur uppstod ”verklig” konkurrens inom handeln?

Diskussion

 • I dag har företagens storlek ökat och utländska företag har etablerat sig i Sverige: Axfood och Lidl konkurrerar med Coop och ICA, El-Giganten med ONOFF etc. Resultatet har blivit sjunkande priser. I gengäld har utbudet blivit mer likartat – frågan är om det är bra eller dåligt? Vad anser du om konkurrens? Behövs den? Ge exempel och motivera ditt svar.

Fördjupning

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *