Den omöjliga idén

När han var 34 år fick han nog av hur hans bransch fungerade. Så han startade ett eget företag, med ett upplägg som gick på tvärs mot allt och som förändrade hela branschen. Hade han levt idag hade tidningarna kallat honom ”disruptiv” och analyserat hans idé jämte Spotify, Klarna och iZettle. Men för 100 år sedan pratade man inte om ”start-ups”, ”entreprenörskap” eller ”grit”. Ändå är det ord som vi idag kan använda om Hakon Swenson, mannen bakom ICA-idén.

Relaterad läsning: Beslutet som ritade om den svenska matkartanKooperatören som vann: ICAs Hakon Swenson

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. När hölls den konstituerande stämman för AB Hakon Svenson & C:o?
 2. Vad hette grossistfirman som han arbetade på?
 3. När grundades det kooperativa förbundet?
 4. Vad ogillade Hakon med den kooperativa idéen?
 5. Vad var det nya med hans idé för branschen?
 6. Var hade det nya bolaget sitt första kontor?
 7. Hur mycket aktiekapital fick företag in?
 8. Vad hette kaffet som Hakonbolaget lanserade?
 9. När fick ICA-handlarna en gemensam logotyp?

Diskussion

 • Vad tycker ni om själva texten, vad är positivt och negativt med att skriva historia på det här moderna sättet?
 • Varför tror ni att Hakon fick med sig så många kollegor från Manne Tössberg när han startade sitt nya företag?

Fördjupning Entreprenörskap

 • Begreppet start-up är ju vanligt förekommande nuförtiden men vad innebär det egentligen? Undersök vad begreppet innebär genom att titta på några företag som kallar sig själv för start-ups.

Fördjupning Handel / Historia

 • Gör en undersökning av ICA:s historia, vad är det som gör företaget så framgångsrikt?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *