Elektrifiering och kärnkraft

År 1881 genomförde affärsmannen Ludvig Fredholm (1830–91) den första svenska demonstrationen av elektrisk gatubelysning i Stockholm. Därmed lade han grunden till vad som skulle komma att bli Asea.

Relaterad läsning: AB Atomenergi, Ett bortglömt geniVästeråsarna i Stalins Sovjet

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år visades elektrisk gatubelysning upp för första gången i Sverige?
 2. Vem anställdes som teknisk ledare?
 3. I vilken stad öppnades företagets huvudkontor?
 4. Vad står förkortningen Asea för?
 5. Varför flyttades företaget till Västerås?
 6. Vad gjorde Aseas kärnkraftverk unika?
 7. Vilken typ av teknisk utveckling arbetade man med i Ludvika?

Diskussion

 • Tänk er en dag helt utan elektricitet, vilka skulle vara de största skillnaderna mot en ”vanlig” dag?

Fördjupning Teknik

 • Asea var det ledande företaget när de svenska kärnkraftverken byggdes. Undersök vad som gjorde Aseas kärnkraftverk så attraktiva för den svenska marknaden.

Fördjupning Historia

 • Undersök den så kallade elektrifieringen av Sverige. Vilka delar av samhället var de första med att kunna använda elektricitet och på vilket sätt förändrade detta landet?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *