Entreprenören bakom Metro och Hemfrid

Efter Handelshögskolan började Monica Lindstedt arbeta inom KF-sfären och blev 1988 VD för den socialdemokratiska tidningen Folket i Eskilstuna. Under hårt internt motstånd lyckades hon på tre år vända från förlust till vinst. Därefter blev hon VD för Bonnierägda Fackpressförlaget. Där träffade hon tidningsformgivaren Pelle Andersson och journalisten Robert Braunerhielm, som båda hade arbetat på den maoistiska tidningen Gnistan.

Relaterad läsning: Monica Lindstedt

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vad började Monica Lindstedt, Pelle Andersson och Robert Braunerhielm att skissa på år 1992?
 2. Varför ville ingen bank ge något lån till projektet?
 3. Hur och varför hjälpte entreprenören och finansmannen Jan Stenbeck till?
 4. Varför blev det protester den 13 februari 1995?
 5. På vilket sätt blev affärsidén en internationell framgång?
 6. Vad gjorde Monica Lindstedt efter att hon sålt sin andel?
 7. Varför var Hemfrid ett kontroversiellt politiskt område?

Diskussion

 • Varför tror ni att Monica Lindstedts, Pelle Anderssons och Robert Braunerhielms affärsidé fick en sån stor genomslagskraft?

Fördjupning Entreprenörskap/ Företagsekonomi 2

År 1996 grundade Monica Lindstedt ett nytt företag. Först år 2002 gick företaget med vinst och efter att rut-avdraget hade införts 2007 inleddes en snabb expansion. Ta reda på vad rut-avdrag innebär. Undersök även vad skatteverket säger om rut-avdraget.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *