Företagskulturen på IKEA

I IKEA:s barndom bjöd Ingvar Kamprad personalen på utlandssemestrar. Under dessa gemensamma resor, för många den första utlandsresan, utvecklades mycket av den sammanhållning och speciella IKEA-anda, som sedan så starkt bidragit till företagets enorma framgång.

Relaterad läsning: Exklusivt samtal med Ingvar Kamprad – Hur god kan kapitalisten vara?, Kamprads djärva satsning gick hem

Centralt innehåll:

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 2)
 • Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför tyckte Ingvar Kamprad att hela IKEA skulle göra en gemensam resa till Mallorca?
 2. Vad menas med ”kladdpengar”?
 3. Hur uttalade sig Kamprad i Aftonbladet om resmålet?
 4. Var skedde övernattningen i Bryssel år 1958?
 5. Vad stod IKEA:s personalklubb för?
 6. Vad berättar Dag Severinsson att IKEA-personalen gjorde innan och efter resorna?
 7. Vad har varit en av hemligheterna bakom företagets ständiga framgångar?

Diskussion

 • IKEA odlade fram en gemenskap via sina personalresor. Diskutera på vilka andra sätt en organisation kan stärka sin företagskultur.

Fördjupning Ledarskap och organisation/ Företagsekonomi/ Samhällskunskap

 • Drygt 75 år efter starten är IKEA piggare och mer innovativt än någonsin tidigare. Förklaringen är en företagskultur som uppmuntrar initiativ, delegerar ansvar och ständigt söker efter smarta lösningar för ökad kundnytta och lönsamhet. Se Pernille Haglid, Global leadership and competence manager på IKEA, berätta om deras företagskultur för Voister. (Källa: Voister.se)
 • ”Ingvar Kamprads ledarskap baserades på våra svenska värderingar”. Ta del av när Jesper Brodin, vd och koncernchef för IKEA berättar om hur han och företaget tar emot beskedet om Ingvar Kamprads bortgång. (Källa: Nyhetsmorgon i TV4 från 2018-01-28)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *