Förpackningens historia

Överallt möter vi dem: i kylskåpet, på hyllorna i affären och i eller utanför containrarna vid återvinningscentralen. Men hur har svensk förpackningshistoria sett ut genom tiderna?

Relaterad läsning: Tetra och kartongmjölkenTuben – en färgäkta förpackning i 175 år

Centralt innehåll

 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material.
 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Introduktion i designprocessens olika delar. Dessa är problemformulering, marknadsundersökning, funktionsanalys, kravspecifikation, faktainsamling, idégenerering, skiss, modellarbete, analys, presentation och utvärdering. (Design 1)
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Affärsmässig presentationsteknik i marknadsföringssyfte anpassad till mottagare och situation. (Marknadsföring)
 • Nationalekonomiska teoriers framväxt och genomslagskraft utifrån historiska villkor och motsättningar, till exempel merkantilism, ekonomisk liberalism, marxism, keynesianism och monetarism. Frågor om tillväxt, makt, inflytande, ett hållbart samhälle, digitalisering, miljö och resursfördelning i relation till de ekonomiska teorierna. (Samhällskunskap 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket namn har produktförpackning i genomskinlig hårdplast?
 2. Hur kan förpackningar vara både ett gissel och en välsignelse?
 3. Vad är syftet med blisterförpackningar?
 4. När slog konsumentförpackningarna i Sverige och vad medförde det?
 5. Vilken fokus på förpackningen gällde under 1950- och 60-talen?
 6. När och varför drog Naturskyddsföreningen igång en kampanj?

Diskussion

 • Vems syfte tjänar förpackningen? Diskutera producentens, distributörens och detaljhandelns perspektiv på förpackning. Hur mycket tar de hänsyn till kunden?

Fördjupning Samhällskunskap/ Design

 • Ta reda på dagens mål och riktlinjer som gäller för Naturskyddsföreningen.
 • Inom läkemedelsindustrin gick man under 1930-talet  ifrån dosor av papp och spån för att i stället packa piller i transporttåligare askar i oorganisk bleckplåt. Undersök förpackningstubens historia.

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Design

 • Ta reda på hur Tetra Pak skapades och vilka som låg bakom uppfinningen

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *