Jan Stenbeck och förändringen av mediamarknaden

Hur viktig är företagsledaren för ett bolags utveckling? Det finns givetvis inget generellt svar på den frågan.

Relaterad läsning: Jan Stenbeck, Mobiltelefonens historia

Centralt innehåll

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Produktutvecklingsprocessens olika faser och deras innehåll. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. Författaren jämför Stenbeck med några andra kända entreprenörer, vilka?
 2. Hur stora var familjen Stenbecks tillgångar 2013?
 3. Vad är familjens företagssfär mest känd för?
 4. Vad hette bolaget som Jan Stenbeck ärvde efter sin far?
 5. På vilket sätt använde han detta bolags tillgångar?
 6. Vilket år startade Stenbeck Millicom?
 7. Vilken typ av licenser lyckades Millicom komma över?
 8. Vad hette Stenbecks bolag för mobiltelefoni i Sverige?
 9. Vilket år introducerades GSM-nätet i Sverige?
 10. Vilket var det första större sportevenemanget som TV3 sände?
 11. Vad står förkortningen MTG för?
 12. På vilket sätt har Jan Stenbecks bolag ändrats i och med att dottern Christina Stenbeck tog över?

Diskussion

 • Stenbeck menade att ”teknik slår politik”, vad tror ni han menade med det?

Fördjupning

 • Tre av de mest kända svenska entreprenörerna är Jan Stenbeck, Ivar Kreuger och Ingvar Kamprad. Undersök vilka likheter och skillnader som finns mellan dessa och försök komma fram till vad som gjorde just dessa personer så framgångsrika.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *