Kontokortets resa i tiden

”Vi tar det på kortet”. Frasen var ett tecken på bärarens status och förmögenhet. I dag är den vardag. Snart är det så självklart att betala med kontokort, att den inte behöver sägas.

Relaterad läsning: Erik Elinder introducerade VISA-kortet i Sverige

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Internationella handelsrelationer och ekonomisk integration samt deras aktörer. Den internationella ekonomins och handelns utveckling med hjälp av ekonomiska teorier, utifrån både ett historiskt och ett nutida perspektiv. Den internationella ekonomins och handelns effekter för länders välfärd och för miljön. (Internationell ekonomi)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde bensinbolagen när bilismen började växa under 1920-talet?
 2. Vad gjorde en del företag i USA på slutet av 30-talet för att förhindra förfalskning av kort?
 3. Vilket var Sveriges första kreditkort och hur såg det ut?
 4. Varför är kreditkortet så nära en världsvaluta vi kommer?
 5. Hur registrerades en försäljning innan kreditkortet?
 6. Vad är fördelen med kontokortet för säljföretagen?
 7. Vad var Sverige först med i Europa?
 8. Vad blev starten för Eurocard och hur kom dess expansion att se ut?
 9. Vilken efterfråga har bedrägeririsker och avgifter skapat?

Diskussion

Hur tror ni att betaltjänsterna kommer att se ut i framtiden? Diskutera kring hur det kan tänkas se ut framöver – kommer kontokorten att slås ut helt av en annan betaltjänst? Och i sådant fall hur tror ni att dessa nya betaltjänster kommer att se ut?

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Teknik 1

Det tog tid att koppla ihop köpare och säljare och bygga ett ömsesidigt förtroende för kontokorten. Idag gör tekniken det möjligt att möta efterfrågan på nya betalningssystem. Undersök hur betaltjänsten Swish kom till och hur dess funktion ser ut.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *