När lilla Primusköket blev en världskändis

Det första sotningsfria fotogenköket togs fram av Frans Wilhelm Lindqvist (1862–1931). Eftersom uppfinningen var den första i sitt slag fick den heta just Primus. Vid S A Andrées ballongexpedition mot Nordpolen 1897 ingick självklart ett Primuskök i utrustningen. Expeditionen slutade tragiskt, men till skillnad från deltagarna överlevde Primusköket 33 års exponering för extremt väder och vind. Följ med till Lilla Essingen i Stockholm där Primusfabriken öppnade sina portar 1907.

Relaterad läsning: AGA-spisenBolinders gjutjärnsspisElen ändrade folks vardagOch årets julklapp är…, Elektrifieringen ändrade på allt

Instuderingsfrågor

 1. Vad gjorde företaget Primus AB år 1907 och varför?
 2. Vilka produkter tillverkades från och med då?
 3. Vad restes på nya platsen?
 4. Vem var Frans Wilhelm Lindqvist och vad blev han känd för?
 5. Vad betyder Primus på latin?

Diskussion

När elen tågade in i de svenska hushållen:

 • Elektricitetens intåg i hemmen förändrade för alltid människans sätt att leva. I vardagen ändrade elbelysningen dygnsrytmen. Och i hemmet försvann tunga uppgifter i hushållsarbetet, vilket fick en enorm betydelse – inte minst för kvinnorna. Följ med två husmödrar i en elreklam från 1940-talet här nedan. Undersök hur hushållen skiljer sig åt och hur arbetssysslorna ser ut mellan dessa husmödrar. Hur sköts hushållet hemma hos er? Diskutera hur ni tror att ni skulle påverkas om elen plötsligt förvann… hur skulle er vardag se ut då?

Fördjupning Teknik, Historia, Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Elektrifieringen ändrade på allt:

 • Genom elektrifieringen förändrade förutsättningarna för industri, jordbruk och företagande. Tack vare många uppfinningar och innovativa samarbeten, och den goda tillgången på vattenkraft, har svenska företag varit föregångare inom det här området. Undersök hur elektrifieringen ändrade på allt.

En reklamaffisch för den nya glödlampan visar fascinationen för elektriciteten. Ur Osrams arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Fördjupning Branschkunskap inom handel och administration/ Företagsekonomi/ Historia

Stormköket – årets julklapp 2020

Skärmdump: Saga Bowallius, HUI Research AB, expressen.se

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering. (Teknik 1)
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.
 • Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. Konsumenträtt samt konsumtion i förhållande till behov och resurser. Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a1, 1a2)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *