När varuhusen kom till Sverige

Varuhustanken började utvecklas i samband med industrialiseringen vid mitten av 1800-talet i både USA och Frankrike. Kring sekelskiftet 1900 slog varuhusen igenom på bred front i ett stort antal storstäder.

Relaterad läsning: Bildandet av kooperativa förbundet, Märket på rutan –  garanterar valutan, NK – Sveriges första riktiga varuhus, EPA – ett varuhus för alla, När varuhusen hade kris

Centralt innehåll:

 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.(Samhällskunskap 1a1)
 • Marknadsföring av varor och tjänster. I samband med det behandlas den betydelse som varaktiga relationer med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter har för ett företags affärsutveckling.
 • Internationell marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv.
 • Olika typer av företag och företagsformer. I samband med det behandlas hur man startar ett företag samt affärsidéns utformning och betydelse. (Företagsekonomi 1)

Instuderingsfrågor

 1. När, var och varför började varuhustanken utvecklas?
 2. Vad hette Stockholms mest kända varuhus och när slog dessa varuhus upp portarna?
 3. Vem köpte Paul Bergströms varuhus vid hans bortgång?
 4. Vilka vände sig de tidiga varuhusen till?
 5. När och varför förändrades denna traditionella roll för varuhusen?
 6. Vem skapade EPA och vad var syftet med bolaget?
 7. Vilka attackerade EPA-varuhusen och varför?
 8. Vad ansåg KF om det hela?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Historia

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *