Ramlösa åt folket!

Ramlösa Hälsobrunn utanför Helsingborg grundades på Karl XII:s 25-årsdag 1707 av läkaren Johan Jacob Döbelius.

Relaterad läsning: Tyskt bidrag till svenskt företagande

Centralt innehåll

  • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
  • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion. (Marknadsföring)

Instuderingsfrågor

  1. Var och när grundades Ramlösa Hälsobrunn?
  2. Vem var Johan Jacob Döbelius?
  3. Varför ville Döbelius starta en brunnsverksamhet?
  4. Vad hade Döbelius tidigare arbetat som?
  5. När upplevde brunnsdrickningen sin högkonjunktur?
  6. Vad fick de fattiga rätt till?
  7. Vilken upptäckt gjordes 1897 och vad ledde det till?

Diskussion

Disktuera om vad ni tror Döbelius menade med ”så att ej längre denna Guds gåva förgäves måtte bortrinna”.

Fördjupning Historia

I över 300 år har vattnet sakta runnit genom jorden vid Ramlösa hälsobrunn. Mycket har hänt sedan dess, även om just vattnet är sig likt. I dag utgör Brunnsparken en välbevarad kulturhistorisk miljö och byggnaderna utnyttjas främst som bostäder. Ta reda på hur hela Ramlösas historia sett ut genom tiderna.

Fördjupning Marknadsföring

Undersök hur Ramlösa marknadsför sin produkt i dag.

Dela med dig av dina tankar