Sandviks stålverk

Sandvik the Journey, så hette den multinationella verkstadskoncernens jubileumsfirande den här våren: en 150-årig resa värd att fira! Det unika med just Sandvik är att resan beskriver såväl en industrialiseringsvåg som globaliseringen av världsekonomin och utvecklingen av ett världsföretag.

Relaterad läsning: Göran Fredrik Göransson, De stora stålverkens tid inleds

Centralt innehåll

 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)

Instuderingsfrågor

 1. Vad utlöste den finansiella krisen 1857?
 2. Vem träffade Fredrik Göransson i London?
 3. Var startade Göransson sitt företag?
 4. Varför fungerade inte Bessemers metod lika bra i Sverige som nere på kontinenten?
 5. Hur överlevde företaget?
 6. När fick arbetarna fick Sandvik bättre löner?
 7. Vilket företag samarbetade Sandvik med när det gällde bergborrning?
 8. Vilket år bröts samarbetet med detta företag?
 9. Vilka är Sandviks största marknader idag?

Diskussion

 • Sandvik är en typisk produkt av den industriella revolutionen, tycker ni att det är viktigt att lära sig om den industriella revolutionen, motivera era svar?
 • Vilka är de viktigaste samhällsförändringarna i och med den industriella revolutionen enligt er?

Fördjupning

 • I texten nämns Henry Bessemer. Undersök hur hans metod för att tillverka stål fungerade och på vilket sätt den revolutionerade ståltillverkningen.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *