Stearinljus och dagstidningar

Lars Johan Hierta (1801–72) var en av landets ledande företagare. Han var även en framträdande liberal tidningsman och politiker som arbetade för näringsfrihet, sociala reformer och demokratisering.

Relaterad läsning: Liljeholmen – Stockholms första industriförstad, Liljeholmens stearinljus

Centralt innehåll

  • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1b, 1a1, 1a2)
  • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

  1. Vilken tidning grundade Lars Johan Hierta?
  2. Vilket år grundade han Liljeholmens stearinfabrik?
  3. Vilka övriga branscher var Hierta inblandad i?

Diskussion

  • På 1800-talet var det relativt vanligt att företagare var politiker, idag är detta ganska ovanligt i Sverige, varför tror ni att det har blivit så?

Fördjupning Historia

  • Idag är Aftonbladet en av Sveriges största tidningar men under dess första år fick tidningen sitt utgivningstillstånd indraget flera gånger. Undersök varför de styrande försökte stoppa Aftonbladet.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *