Swarovskis gnistrande historia

»En diamant för alla«. Det var Daniel Swarovskis vision då han trädde in på patentverket i Prag. Hans uppfinning, en elektrisk maskin som kunde förvandla blyglas till glittrande juveler, lade grunden till Europas största smycketillverkare. I år fyller de 125 år.

Relaterad läsning: History Marketing: så arbetar Swarovski med sin historia

Centralt innehåll

 • Produktutveckling utifrån olika aspekter, till exempel målgruppers ekonomiska, ergonomiska, estetiska, funktionella och sociala behov.
 • Design och designerns roll i samhället med fokus på människors olika behov och förutsättningar, till exempel utifrån genus eller funktionshinder.
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Vanligt förekommande sömnadstekniker och metoder för att förverkliga en idé till en färdig produkt. Enklare mönsterförändringar och mönsteranpassningar.
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande, till exempel hur man skriver och tolkar skötselråd. (Textil design 1)
 • Det valda hantverksområdets historia, tradition och utvecklingsmöjligheter. I samband med det behandlas samhällsförändringar som påverkat förutsättningarna samt teknikutvecklingens betydelse för yrket.
 • Tekniker, verktyg och material i ett historiskt perspektiv. (Hantverkskunskap introduktion och utveckling)
 • Hur historia används inom olika kulturformer. Betydelsen av olika historiska teman inom olika genrer, till exempel film, litteratur och musik samt inom olika former av ungdomskultur. (Historia 2b – Kultur)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer. (Teknik 1)
 • Lagar och andra bestämmelser som styr marknadsföring. I samband med det behandlas etik och hållbar utveckling inom marknadsföring.
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring.
 • Marknadsstrategier och marknadsplanens innehåll och funktion.(Marknadsföring)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Instuderingsfrågor

 1. Vad arbetade företagarna Helene och Fritz Anton Swarovski med?
 2. Vad var Daniel Swarovskis stora intresse och vilket var hans första uppfinning?
 3. Varför stiger Daniel in i Prags patensverk år 1891?
 4. Vem var hans affärspartner och vem backar upp dem ekonomiskt?
 5. Varför bestämmer de sig företagarna för att lämna Böhmen?
 6. Hur påverkades Swarovski av de två världskrigen?
 7. Vad levererar Swarovski Optik i dag?
 8. Vilket är företagets grundprinciper?
 9. Vilka andra företag och offentliga personer har Swarovski stärkt under åren?
 10. Hur försöker man marknadsföra företaget idag?
 11. På vilket sätt skulle Daniel Swarovski glädjas åt det som sker inom företaget i dag?

Diskussion

 • I dag arbetar Swarovski mycket med Heritage communication – ett sätt att använda sin historia (även det man är mindre stolt över) i marknadsföringssyfte. Diskutera hur detta sätt kan gagna dagens företag.

Fördjupning Marknadsföring/ Historia/ Entreprenörskap och företagande

Fördjupning Design/ Hantverkskunskap/ Teknik/ Historia/ Marknadsföring

 • Swarovski samarbetade med Oscar-nominerade filmskaparen Eric Valli för att fånga den kreativa processen bakom ett Swarovski-kristallsamarbete. Den legendariska designern Jean-Paul Gaultiers Kaputt smyckekollektion för Atelier Swarovski är filmens fokus och visar de detaljerade stegen som krävs för att gå från första koncept till slutprodukt. Undersök vilka dessa steg är och hur Daniel Swarovskis anda genomsyrar filmen: The soul of Swarovski.

Fördjupning Design/ Hantverkskunskap/ Marknadsföring/ Historia

Swarovski glittrar på Super Bowl 2020 – finalmatchen inom USA:s nationella liga i amerikansk fotboll. Bild: Swarovskigroup.com

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *