Utvecklingen av svensk handel

Inom ekonomisk historia uppmärksammas sällan profiler från handeln. Särskilt gäller det för perioden mellan 1700-talets stora handelshus, som Tottie & Arfwedson, och det sena 1900-talets Ingvar Kamprad och Erling Persson. Den ökade betydelsen för handel och tjänsteproduktion kommer sannolikt att ändra på detta. Handelns och dess nydanares historia blir viktiga att lyfta fram.

Relaterad läsning: Kooperatören som vann: ICAs Hakon SwensonBeslutet som ritade om den svenska matkartanIngvar Kamprad

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter, jämställdhet, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.  (Branschkunskap inom handel och administration)

Instuderingsfrågor

 1. Vem blev 1900-talets främste svenske handlare enligt omröstningen i Dagens handel?
 2. Vilken typ av varor sålde Erling Persson i början av sin karriär?
 3. Vilka företag drev Hakon Swenson och Albin Johansson?
 4. Vilken är den stora skillnaden på ICA och KF?
 5. Vilket företag var Helen Wellton delägare i?
 6. Vilken var Rolf Millqvists affärsidé?
 7. Vilka monopol har Harry Franzén och Krister Hanner utmanat?

Diskussion

 • Vad krävs för att lyckas med en affärsidé?

Fördjupning

 • Undersök hur och varför ICA bildades och vilka fördelar de handlare som anslöt sig till ICA fick i jämförelse med de fria handlarna.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *