Wettex – en svensk uppfinning

Den svenska Wettextrasan hör till våra allra mest använda produkter. Åsa Kax Ideberg och Anna-Karin Murén skapade boken »Käraste disktrasa« och satte ljus på en bortglömd produkt, en uppfinnare och en glömd säljare. God forskning fördjupar kunskap och belyser frågetecken.

Relaterad läsning: Curt Lindquist, Polarn O. Pyret: Fokus på immateriella värden är centralt

Instuderingsfrågor

 1. När och var börjar historien om disktrasan?
 2. Vem uppfann disktrasan?
 3. Varför döptes uppfinningen till Wettex?
 4. När togs det patent på uppfinningen?
 5. Hur och varför använde Volvo i Göteborg Wettextrasan?
 6. Varför gjorde även amerikanska NASA en beställning av Wettex?
 7. Vad tilldelades Wettex uppfinnare år 1970?
 8. Hur uppmärksammade Konstfack i Stockholm disktrasan?

Diskussion

 • Hur pass viktigt anser ni det är att säljaren, som många gånger haft en avgörande roll för en uppfinnings framgång, uppmärksammas?

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Företagsekonomi 

Immaterialrätten:

Fördjupning Teknik

Patentakt:

Centralt innehåll

 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 2)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *