Gustaf Dalén – Den optimistiske uppfinnaren

Uppfinnarens omtanke om hustrun och pigan sägs ligga bakom tillkomsten av en av världens mest berömda spisar.

Relaterad läsning: King of Cool – Carl MuntersLjusa idéer: filmer om svenska snillen

Centralt innehåll

 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till resursfördelning och ökat välstånd, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet (Historia 1a1)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar kring långsiktiga historiska förändringsprocesser i ett kronologiskt perspektiv som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster. (Historia 1a2)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 2)

Instuderingsfrågor

 1. Varför var Gustaf Dalén en av Sveriges främsta uppfinnare?
 2. Hur påverkades Dalén av olyckan som skedde 1912?
 3. Vad gjorde han med pengarna han fick i samband med Nobelpriset?
 4. Hur gick det för AGA efter år 1912?
 5. Vad var anledningen till att Dalén uppfann AGA-spisen?
 6. Vilken konkurrens stötte AGA-spisen på och hur påverkade det tillverkningen?

 Diskussionsfrågor 

 • Den olyckan som Gustaf Dalén var med om hade stoppat de flesta från att fortsätta med sina uppfinningar. Finns det uppfinnare idag med liknade öden som Dalén? Diskutera vad det är som kan driva en människa, mot att alla odds, att fortsätta med sitt skapande.
 • Hur viktigt är det med förebilder? Och vad är egentligen en förebild? Fundera över vilka personer (kända/okända) man ser upp till idag. Varför?

 Fördjupning

 • Ta reda på vad skillnaden mellan en uppfinnare och en entreprenör? Kan man vara en duktig uppfinnare men en dålig entreprenör och tvärtom? Ge exempel.
 • Diskutera några nutida innovationer. Ta reda på om det har kommit några uppfinningar eller innovativa idéer under de senaste åren som fått stor betydelse inom något område? Varför kan det tänkas vara så?

Dela med dig av dina tankar