Bensinbolaget OK:s historia

Vad gör en klänning i ett arkiv för ett bensinbolag? Margarita Feldman, arkivarie vid Centrum för näringslivshistoria, berättar utifrån klänningen om bensinbolaget OK:s historia med start 1926 och Bilägarnas inköpscentral, IC.

Relaterad läsning: Grundandet av IC, IC-skolan – mer än att bara lära sig att tanka, IC blir OK, blir OKQ8, Den folkliga bilismen, Bensinen började sin karriär på apoteket, Från inköpsförening till konsumentkooperativ, Blyfri bensin – en väg till renare miljö, Bensinkriget – mot bättre priser, Oljekrisen på 1970-talet

Relaterad hemsida: OK:s historiska hemsida skapad i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria

Centralt innehåll

 • Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn. (Branschkunskap inom handel och administration)
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet. (Praktisk marknadsföring 2)
 • Granskningar och tolkningar av historiskt källmaterial, till exempel arkivmaterial, pressmaterial och databaser, som utgångspunkt för behandling av historiska frågeställningar. (Historia 1a1, 1a2, 1b, 2a)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier. (Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)

Diskussion

Drömmen om en fossilfri bilindustri förde Jenny Charge Amps:

 • Att lyfta ett globalt varumärke som står för innovation, hållbarhet och design – det är Jenny Jerselius nya vardag när hon nu tagit vid som CMO på greentech-företaget Charge Amps. Med en tillväxt på 200% under första delen av 2021 och en kommande börsnotering, är Jenny redo att bidra till en fossilfri bilindustri tillsammans med sitt talangfulla team vid sin sida. Läs intervjun med Jenny och diskutera hur ni ställer er till tanken om en fossilfri bilindustri.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Branschkunskap inom handel och administration

Grundandet av IC:

Tiden kan nu anses vara inne för tillvaratagande av trafikbilägarnas ekonomiska intressen genom bildande av ett för hela riket omfattande kooperativt inköpsförbund för bensin, oljor, gummi och övriga driftsförnödenheter.

 • Så inledningen till en motion från Östergötlands läns trafikbilägarförening till kongressen som hölls av Sveriges Trafikbilägares Riksförbund (STR) på Stora Hotellet i Örebro i juli 1926. Undersök hur Bilägarnas inköpscentral bildades.

IC-skolan – mer än att bara lära sig att tanka:

 • Under 1940-talet växte IC kraftigt. Att organisera egna utbildningar för personalen prioriterades därför, och man tittade på hur andra demokratiska rörelser hade gjort, framför allt Kooperativa Förbundet. Undersök hur IC-personalen fick lära sig mer än ”bara tanka”. Ta även del av säljande samtalet i filmklippet nedan.

IC blir OK blir OKQ8:

 • Det som började som ett samarbete mellan IC och OK leder till sist till att de båda organisationerna slås ihop. Undersök hur det hela gick till.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

Den folkliga bilismen:

 • Besök OK:s historiska hemsida som är fylld med arkivkällor och undersök OK historierna om mackarna, hotellen, de första bilarna och bensinen som drev det hela.

IC-man. Det fanns fortfarande en lite högtidlig hållning till bilen och dess ägare, och personalen mötte kunderna med en strikt honnör.

Bensinen började på apoteket:

Innan bilen kunde slå igenom som transportmedel krävdes bra vägar, tillgång till bensin och något sånär driftsäkra motorer, förutsättningar som denna Cyclonette saknade. Bilden tillhör Gert Ekström.

Bensinkriget – mot bättre priser:

 • I början av 1920-talet dominerade amerikanska och engelska bolag som Shell, Standard och Texaco olje- och bensinmarknaden. Bolagen slöt sig samman i truster och karteller och kunde därigenom sätta gemensamma priser och maximera sina vinster. Undersök hur bensinkriget resulterade i bättre priser.

Bensinkriget. Ur Bilekonomi 1930, Sverige Deponent: OK, ekonomisk förening.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *