Bolinders var ett av Sveriges främsta industriföretag

Den 26 maj 1845 godkänner kommerskollegium att bröderna Jean och Carl Gerhard Bolinder får inrätta och bedriva mekanisk verkstad på Kungsholmen i Stockholm. Innan slutet av århundradet var Bolinders Mekaniska Verkstad ett av Sveriges främsta industriföretag som tillverkade allt från ångmaskiner till spisar i gjutjärn. Följ med till Fleminggatan 4 på Kungsholmen i Stockholm där allting började.

Relaterad läsning: Gammal värmekälla i ny tid, Fönstret mot framtiden, Carl Gerhard & Jean BolinderAGA-spisenElen ändrade folks vardag

Instuderingsfrågor

 1. Vad händer på Fleminggatan 4 på Kungsholmen år 1844?
 2. Vad var Bolinders Mekaniska Verkstad i slutet på 1800-talet?
 3. Vilka kopplingar har Jean Bolinder till britten Samuel Owens?
 4. Vart reste bröderna Bolinder innan de startade sin verksamhet?
 5. Vilka tecken på industrispionage kan hittas i arkivet och varför?
 6. Vilka typer av maskiner tillverkades i bröderna?
 7. Vad var Bolinderbyn?

Diskussion

Bolinderbyn:

 • Det var flera samtida svenska företag som hade liknande ledarskapstänk som Bröderna Bolinders när det kom till sin personal. Diskutera konceptet Bolinderbyn och varför ni tror att flera storföretag satsade på liknande modeller.

Radhus i Bolinderbyn. Bildkälla: Wikimedia Commons.

Fördjupning Teknik/ Företagsekonomi/ Historia/ Entreprenörskap/ och företagande/ Samhällskunskap

”Den tänkande spis” från Bolinders:

Bild: Bolinders Mekaniska Verkstads arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Centralt innehåll

 • Kommunikation, samverkan och motivationsskapande faktorer inom en organiserad verksamhet.
 • Organisationskulturer: antaganden, värderingar och normer som präglar en organisation samt hur organisationskulturen påverkar ledarskap, medarbetare och resultat.
 • Ledarskap och organisation ur ett etiskt och historiskt perspektiv samt i relation till frågor om demokrati och genus. (Ledarskap och organisation)
 • Några viktiga lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagstiftning.
 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse. (Entreprenörskap och företagande)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord och konflikter. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem. (Historia 1a1, 1a2, 1b)
 • Teknikutvecklingsprocessens alla delar från idé och modell, produkt eller tjänst till användning och återvinning med praktisk tillämpning av teknik och teknikutveckling inom ett eller flera teknikområden.
 • Entreprenörskap och entreprenörskapets villkor med utgångspunkt i innovativa och kreativa processer.
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
 • Teknikens och teknikerns roll med fokus på framtidens teknik och ett hållbart samhälle, till exempel med utgångspunkt i energieffektivisering.
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *