Den svenska alkohollagens historia

Sulfitspritens utveckling har styrts av alkoholpolitik och pappersmassaindustrin. Som rusdryck fasades den så småningom ut, men som teknisk sprit var den här för att stanna.

Relaterad läsning: Ivan Bratt ritade de alkoholpolitiska kartan, SARA – staten, supen, maten och folket, Historien om L.O. Smith, History marketing: Så arbetar Systembolaget med sin historia, Absolut övertygelse

Relaterat filmklipp: Filmen om Absolut Vodka

Centralt innehåll

 • Samband mellan individens hälsa, dagliga vanor och livsstilar i samhället, till exempel i fråga om träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön. Hur naturvetenskap kan användas som utgångspunkt vid kritisk granskning av budskap och normer i medierna. (Naturkunskap 1a2, 1b)
 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller. Möjligheter och utmaningar med digitaliseringen när de gäller frågor om demokrati och politik. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • De mänskliga rättigheterna; vilka de är, hur de förhåller sig till stat och individ och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter.(Samhällskunskap 1a2, 1b)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
 • Grundläggande lagar och andra bestämmelser som styr företagens agerande inom olika områden.
 • Affärsidéns utformning och betydelse. I samband med det behandlas affärsplanens uppbyggnad och funktion. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Marknadsrätt: marknadsrättsliga och konkurrensrättsliga regler som rör företagens verksamhet. (Affärsjuridik)
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Instuderingsfrågor

 1. Vad sålde Systembolaget fram till 1960-talet?
 2. Varför skapade pappersmassaindustrin miljöproblem?
 3. Vad åstadkom Gösta Ekström och Hugo Wallin med?
 4. Vilken ny sorts industri började växa fram i början av 1900-talet?
 5. Vad kunde man visa på år 1913 och vad var målet då?
 6. Varför infördes spritransoneringen?
 7. Vad förslog nykterhetskommittén?
 8. Vad etablerades år 1917 och varför?

Fördjupning Samhällskunskap/ Företagsekonomi/ Historia/ Affärsjuridik/ Naturkunskap

Brattsystemet:

 • Läkaren och liberale Ivan Bratt ritade den svenska alkoholpolitiska kartan. Mellan åren 1919 och 1955 rådde det motbokssystemet, även kallad Brattsystemet, i Sverige. Edward Blom förklarar dess vansinne i klippet nedan.

SARA – Stockholms Allmänna Restaurang Aktiebolag: 

 • Den 10 april 1913 bildar läkaren Ivan Bratt, AB Stockholmssystemet med målet att ta över huvudstadens spritförsäljning. Året därpå bildades AB Stockholms Folkrestauranger, senare Stockholms Allmänna Restaurangaktiebolag (SARA), som kom att bli en slags statlig folkhemsrestaurang. Undersök SARA:s resa.

Interiör, tredjeklassmatsalen. på Restaurang Damberg. Folkrestaurangen togs över av SARA-bolaget den 1 januari 1935 men drevs tidigare av källarmästare A G Damberg, som avled i slutet av 1934. Restaurangen öppnade 1903. Bild ur Stockholms allmänna restaurantaktiebolags arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

AB Vin & Spritcentralen:

 • Se när författare och professor Hans de Geer berättade om boken Vin & Sprit på Forskartorget under bokmässan i Göteborg 2017.

Den svenska alkohollagen:

 • Ta reda på vad alkohollagen säger om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat.

Skärmdump: riksdagen.se

L.O. Smiths gärningar:

 • På Absolut Vodka-flaskan hittas ett sigill med ett porträtt av L. O. Smith som på 1870-talet införde nya reningsmetoder, varför han kunde lansera ”Absolut renat brännvin”. Den fabrik Smith grundade 1869 i Stockholm uppgick senare i det statliga monopolet Vin & Spritcentralen. Undersök vem L.O. Smith var.

Lyssna på podd om Reimersholme spritfabrik:

 • I detta poddavsnitt vandrar vi runt på den lilla ön Reimersholme vid Södermalm i Stockholm och spanar efter spår av demonentreprenören L.O. Smith och hans livsverk – Reimersholme spritfabrik. Lyssna på när experten Jenny Stendahl berättar om Brännvinskungen Smith, hans kamp mot Stockholms Utskänkningsbolag och Reimersholmes glansdagar som industri-ö.

Nederst till vänster i bild syns Reimersholmes spritfabrik. Ur Bergsunds Mekaniska Verkstads arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Absolut Vodka:

 • Under coronapandemins första år ställde Absolut Vodka om vodkaproduktionen till att göra handsprit. De får media för omställningen, som är lovvärd – men ändå just bara en tillfällig omställning. Se på när VD för The Absolut Company Anna Malmhake pratar om hur företaget arbetar med sin historia på History Marketing Summit 2018.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *