Den svenska teknikutvecklingen

Ny teknik uppstår i samspel – mellan såväl individer som länder. Sveriges teknikutveckling har i alla tider varit beroende av influenser utifrån, men det fanns också gott om exempel på det omvända förhållandet.

Relaterad läsning: Ingenjörer, uppfinnare och entreprenörer, Christopher Polhem, Ljusa Idéer, Skiftnyckelns skapare: Johan Petter Johansson, Atlas Copco erövrar världen med den svenska metoden, Kvinnliga uppfinnare

Centralt innehåll

Högstadiet: Teknik/Historia/Fysik

Gymnasiet: Teknik/Historia/Företagsekonomi/ Samhällskunskap/Entreprenörskap/och företagande

Instuderingsfrågor

 1. Varför bjöds Christopher Polhem till Harzbergen?
 2. Vad kom Polhem att skapa i där?
 3. Varför väckte John Ericssons härkomst en viss uppmärksamhet?
 4. Vilka företag kom att dominera det svenska näringslivet vid sekelskiftet 1900?
 5. Vad har Johanssons, Wingquists och Sundbäcks uppfinningar gemensamt?
 6. Vad är en ”O-ring”?
 7. Vad lyckades teknikföretaget Atlas Diesel (i dag Atlas Copco) med?

Fördjupning Högstadiet: Teknik/Historia/Fysik, Gymnasiet: Teknik/Historia/Företagsekonomi

Tekniska innovatörer som satte Sverige på kartan:

 • Det var många företag som bidrog till expansionen av verkstadsindustrin från 1890-talet och som satte Sverige på kartan som en hemort för duktiga ingenjörer och utveckling av nya produkter. Undersök vilja dessa uppfinningar och innovatörer var.

Ljusa idéer:

 • I filmen Ljusa Idéer träffar vi sex uppfinnare – Gustaf Dalén, Baltzar von Platen, Sven Wingquist, Jonas Wenström, Carl Edvard Johansson och Carl Munters – som kämpade mot både inre och yttre svårigheter och tävlade om att komma först i en tid där grunden till Sveriges välstånd och storindustri lades. Se filmen nedan och besvara frågorna:
 1. Hur var synen på teknik och maskiner under Baltzar von Platens tid?
 2. Varför kallas Carl Edvard Johanssons arbete för ”trolleri”?
 3. Vad gör Johansson under sin vistelse i Tyskland?
 4. Varför är hans idé revolutionerande?
 5. Vilken relation hade Johansson till Ford?
 6. Vad var det för särdrag som utmärkte uppfinnare Sven Wingquist?
 7. Vilken var Wingquists banbrytande uppfinning och hur marknadsförde han den?
 8. Ge exempel på varför Jonas Wenström kom att kallas för ”Den svenske Edison”?
 9. Vilket råd gav Gustav de Laval den unge Gustav Dalén?
 10. Vilken blir Daléns mest berömda uppfinning och vad var dess funktion?
 11. Vad står AGA för?
 12. Vilket pris tilldelas Dalén år 1912?
 13. Hur går Daléns favorit berättelse om den optimistiska och pessimistiska grodan?
 14. Varför anses Baltzar von Platen vara ett geni?
 15. Varför blev von Platen ofta kuggad/underkänd i skolan?
 16. Vilken uppfinning trodde Carl Munters far på? Varför?
 17. Vilken blir von Platen och Munters examensarbete? Varför anses den vara genial?
 18. Hur kom Axel Wenner-Gren att vara betydande i von Platens och Munters framgång?

Diskussion

 • Hur såg samhället ut när de sex uppfinnarna var verksamma? Diskutera om hur det svenska samhället har förändrats sedan början av 1900-talet och fram till i dag.
 • Diskutera varför ni tror att det inte finns några kvinnor med i filmklippet.

Fördjupning Högstadiet: Historia/Teknik, Gymnasiet: Historia/Samhällskunskap/Entreprenörskap/och företagande/Företagsekonomi

Kvinnliga uppfinnare:

 • När man hör ordet ”uppfinnare” tänker man nog normalt på en man. Det är förvisso sant att de allra flesta uppfinnare är män. Men det har alltid funnits kvinnor som gjort nydanande konstruktioner inom olika områden. Upptäck vilka dessa uppfinnare är.

Amalia Eriksson (i prickig blus) fick den 22 juli 1915 besök av prins Carl (längst fram till höger), prinsessan Ingeborg och deras döttrar Margaretha, Märtha och Astrid. Bild från Grenna Museum/Historisk Bildbyrå.

Skiftnyckelns skapare:

 • Svenska uppfinnaren Johan Petter Johanssons skiftnyckelpatent 1892. Undersök vem Johan Petter var och hur många patent han kom att ta under sin livstid.

Bild: Johan-Petter Johansson

Christopher Polhem:

Christopher Polhem.

Fördjupning Högstadiet: Teknik/Fysik/Historia, Gymnasiet: Teknik/Företagsekonomi/Historia

Den svenska metoden:

 • En ny bergbrytningsmetod innebar ett unikt tillfälle för Atlas Diesel (i dag Atlas Copco) att etablera sig på världsmarknaden. Lätta, knämatade bergborrmaskiner utrustade med hårdmetallskär låg till grund för begreppet ”The Swedish Method”. Ta reda på hur Atlas Copco erövrade världen med denna metod.

Foto: Atlas Copco.

Ur Atlas Copcos arkiv:

 • Ta del av Atlas Copcos spännande filmer och årsrapporter i deras digitala arkiv som vi på Centrum för Näringslivshistoria skapat åt de.

Bildtext: Atlas Diesel och Altas Copcos filmer. Skärmdump: atlascopco.com

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *