En unik företagsmodell

I 400 år har världens främsta fiolmakare begagnat sig av trä från Val di Fiemme för instrumentens viktigaste del. Men det är inte det enda som gör Italiens »violinskog« unik. Sedan 1100-talet drivs skogen som ett företag där alla lokalbor står som delägare.

Relaterad läsning: Hagström – Sveriges första stora musikexport, Legendarisk gitarrtillverkare bankruttMusikexportundretAlbin HagströmLjudet framför alltUtan Stikkan ingen musikbranschDen svenska skivindustrinSpotify förändrade musikbranschen

Instuderingsfrågor

 1. Vem tog fram ”The Messiah” och vad är den gjord av?
 2. Vad är ”Picea abies” och vad användes det till?
 3. Varför är den från Fiemme-dalen så värdefull?
 4. Vad står MCF för och varför är det så unikt?
 5. Vad gav Gebardinipakten Fiemmedalen?
 6. Vad är en ”vicini” och hur blev man det?
 7. Vilka problem uppstod i början på 1800-talet?
 8. Hur går det för MCF i dag?

Diskussion

En unik företagsmodell:

 • Vi har precis tagit del av den unika företagsmodellen som finns i Fiemme-dalen. Diskutera hur ni uppfattar denna modell – har den enbart fördelar eller finns det något ni uppfattar som en nackdel?

Bild: David Pineda Svenske.

 

Fördjupning Entreprenörskap och företagande/ Design/ Entreprenörskap/ Samhällskunskap

Hagström var Sveriges första musikexport: 

Period: 1962 Deponent: Centrum för Näringslivshistoria. Motiv-ID: CFN010136

Centralt innehåll:

 • Vägen från idé till att starta företag. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i olika former av nätverk. Affärsidéns utformning och betydelse.
 • Ledarskap och organisation. I samband med det behandlas konflikthantering. (Entreprenörskap och företagande)
 • Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)
 • Grundläggande design- och kulturhistoria. Begrepp, stilar och material. (Design 1)
 • Produktens estetiska utformning med hänsyn till målgrupp, varumärke och sammanhang där produkten används.
 • Design och designerns roll i samhället – historiskt, samhälleligt, tekniskt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt. Målgruppens olika behov och förutsättningar. (Design 2)
 • Teorier och tendenser inom området marknadsföring. (Marknadsföring)
 • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling. (Företagsekonomi 1, 2)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. (Samhällskunskap 1a1)
 • Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1a2)
 • Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter och jämställdhet men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.
 • Olika historiska frågeställningar och förklaringar när det gäller långsiktiga historiska förändringsprocesser som speglar både kontinuitet och förändring, till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde, på makt och på könsmönster.
 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1, 1a2, 1b)

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *