Johan August Gripenstedt och hans verk

2017 är det 153 år sedan näringsfrihet infördes i Sverige. 1864 kom den förordning som slog fast allas rätt att bedriva handel och produktion.

Relaterad läsning: Johan August Gripenstedt, Johan August Gripenstedts återkomst, Statslån och statsjärnvägar

Centralt innehåll

 • Samhällsekonomi, till exempel ekonomiska strukturer och flöden i Sverige och internationellt. Försörjning, tillväxt och företagande, resursanvändning och resursfördelning utifrån olika förutsättningar. (Samhällskunskap 1b, 1a2)
 • Teknikens historia och teknikutvecklingens betydelse för samhället samt introduktion i aktuella utvecklingsområden inom teknik. (Teknik 1)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning. (Entreprenörskap)

Instuderingsfrågor

 1. Vilket år fick Sverige näringsfrihet?
 2. När avskaffades skråtvånget?
 3. Vid vilken ålder blev ogifta kvinnor myndiga efter den nya lagen 1858?
 4. Vilka andra stora reformer genomfördes i mitten av 1800-talet?
 5. När föddes Johan August Gripenstedt?
 6. Hur kom han in i politiken?
 7. Varför ville Gripenstedt bygga järnvägar?
 8. Hur arbetade Gripenstedt för att undvika krig med Preussen?
 9. Vad innebar den så kallade harmoniliberala tanken?

Diskussion

 • Johan August Gripenstedt brukar ibland kritiseras för att han hade för mycket makt och genomförde reformer utan ett brett stöd av övriga regeringen och riksdagen. Vilka problem kan uppstå när en minister tar sig lite för stora rättigheter?
 • Vilka är för- och nackdelarna med frihandel?

Fördjupning Samhällskunskap / Teknik

 • I mitten av 1800-talet byggdes de första järnvägarna i Sverige och nu 150 år senare pågår fortfarande diskussionen om utbyggnad och förbättring av det svenska järnvägsnätet. Undersök hur debatten kring järnvägen ser ut, vilka nya sträckningar vill man bygga, vad är syftet med utbyggnaden och så vidare.

Fördjupning Företagsekonomi / Entreprenörskap

 • Undersök hur reglerna för företagen och företagarna såg ut före lagändringarna 1846 och 1864, jämför med hur det såg ut efter näringsfrihetens införande. Vilka är de stora förändringarna?

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *