Kampen om ett gemensamt och fritt ägande

Läs om bildandet av Hakon Swensons ICA samt hans kamp för en fri konkurrens. Bekanta dig även med andra liktänkande pionjärer från denna tid så som EOL, SV och NS.

Relaterad läsning: Marknadsföring med handlaren i centrum, Reklam i folkets tjänstBildandet av Kooperativa Förbundet, Föreningar sänkte pris på döden och ICA – besluten som ritade om den svenska matkartan

Centralt innehåll

 • Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet. (Historia 1a1)
 • Hur individer och grupper använt historia i vardagsliv, samhällsliv och politik. Betydelsen av historia i formandet av identiteter, till exempel olika föreställningar om gemensamma kulturarv, och som medel för påverkan i aktuella konflikter. (Historia 1b)
 • Någon global förändringsprocess under 1800- och 1900-talen. Dess konkreta förlopp samt konsekvenser för samhällen, grupper och individer på regional eller lokal nivå. (Historia 3)
 • Företagens roll och villkor i samhället i fråga om samhällsnytta och samhällsansvar, i nutiden och ur ett historiskt perspektiv. (Företagsekonomi 1)
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.(Samhällskunskap 1a1)

Instuderingsfrågor

 1. Vem var Hakon Swenson?
 2. Varför var det svårt att sälja varor till handlarna?
 3. Hur kommer det sig att Hakon Swenson inte gillade kooperativ-tanken?
 4. Varför ville han som delägare i Manne Tössberg involvera kunderna i verksamheten?
 5. Vad var AB Hakon Swenson för bolag?
 6. Vad var grundidén?
 7. Hur lyckades Hakon locka 20 personer från Manne Tössberg?
 8. Vad blev första åtagandet för Hakonbolaget?
 9. Vad inträffade år 1931 och 1935?
 10. Vilka problem präglades handlarna i övriga landet av under 1930-talet? Vilken var lösningen?
 11. Vad var problemet med de regionala inköpscentralerna?
 12. Vilken är ICAs grundtanke och handlarkultur som grundlades på 1930-talet? 

Diskussion

 • Vad bör man göra för att lyckas bli en god försäljare? Räcker det med att behärska en ”pastoral retorik” som Hakon Swenson eller finns det mer därtill att bemästra, som att dricka ”mjölkkask” en tidig morgon?
 • ”Hakonsmärket på rutan garanterar valutan”. Hur viktigt är det med en catchy slogan? Diskutera kring fler svenska slogans du känner till – anser du att försäljningen påverkas av dessa slogans?
 • Tillkomsten av ICA och Hakonbolaget har hamnat i mycket fokus för att de själva varit duktiga på att upprätthålla arkiv med sin historia. Diskutera kring hur viktigt det är att bevara och tillgängliggöra sin historia.

Fördjupning Historia/ Samhällskunskap/ Företagsekonomi

 • Hakon Swenson gillade idén med samarbeten och samordnade inköp men inte själva kooperativa-tanken. Undersök varför kooperativa företag bildas och hur historien har sett ut.

Dela med dig av dina tankar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *